Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019 và thủ tục, thời gian xác nhận học tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019 và thủ tục, thời gian xác nhận học tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh