• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105624
Khách trực tuyến: 63
Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên như sau: