• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 149169
Khách trực tuyến: 51
Tin tức hoạt động
Cập nhật ngày: 11/07/2018
Bảo vệ đề tài cấp bộ do Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP.HCM làm chủ nhiệm

Hôm qua ngày ngày 03 tháng 8 năm 2017, tại văn phòng Bộ Nội vụ, Viện khoa học và tổ chức Nhà nước đã tổ chức buổi lễ nghiệm thu đề tài cấp bộ: “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực đồng bằng sông Cửu Long” do ThS. Trương Cộng Hòa – Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm đề tài.

PGS.TS Văn Tất Thu – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ tịch hội đồng đọc quyết định nghiệm thu đề tài

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài là một công trình nghiên cứu chuyên sâu, có ý nghĩa và giá trị thực tiễn cao đối với việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xác định hướng tiếp cận và sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Do đó, kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo có giá trị cao đối với các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý của các tỉnh/ thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cấp cơ sở trong bối cảnh hiện nay.

Chủ nhiệm và Thư ký đề tài chụp ảnh với các thành viên Hội đồng.