Năng lực thông tin (Information literacy) là một tập hợp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để xác định, truy cập, đánh giá và sử dụng thông tin một cách hiệu quả. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, năng lực thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với sinh viên ngành Văn thư, Lưu trữ.

Năng lực thông tin (Information literacy) là gì?

Theo UNESCO, năng lực thông tin là tập hợp các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết để:

 • Xác định nhu cầu thông tin: Nhận thức được khi nào cần thông tin và loại thông tin nào cần thiết.
 • Truy cập thông tin: Biết cách tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thư viện, cơ sở dữ liệu, internet và các nguồn thông tin khác.
 • Đánh giá thông tin: Xác định tính chính xác, độ tin cậy và tính liên quan của thông tin.
 • Sử dụng thông tin: Sử dụng thông tin một cách hiệu quả và đạo đức để giải quyết vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ và đưa ra quyết định.
 • Quản lý thông tin: Sắp xếp, lưu trữ và truy xuất thông tin một cách hiệu quả.
 • Chia sẻ thông tin: Chia sẻ thông tin với người khác một cách hợp pháp và đạo đức.

Hiệp hội Cao đẳng và Nghiên cứu Thư viện (AACR) định nghĩa Năng lực thông tin là khả năng sử dụng thông tin một cách hiệu quả để:

 • Hoàn thành các nhiệm vụ học tập và nghiên cứu: Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin để hoàn thành các bài tập, báo cáo, thuyết trình và các dự án nghiên cứu.
 • Giải quyết vấn đề: Sử dụng thông tin để xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề cá nhân, nghề nghiệp và cộng đồng.
 • Ra quyết định sáng suốt: Sử dụng thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt trong cuộc sống cá nhân, nghề nghiệp và cộng đồng.
 • Trở thành một công dân có trách nhiệm: Sử dụng thông tin để tham gia vào các hoạt động cộng đồng và thúc đẩy sự thay đổi tích cực.
Năng lực thông tin

Tại sao năng lực thông tin lại quan trọng đối với sinh viên ngành Văn thư, Lưu trữ?

1. Nhu cầu công việc:

 • Ngành Văn thư, Lưu trữ đòi hỏi phải xử lý một lượng lớn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm văn bản, tài liệu, hồ sơ, dữ liệu…
 • Sinh viên cần có Năng lực thông tin để có thể thu thập, sắp xếp, quản lý và sử dụng thông tin một cách hiệu quả.
 • Việc thiếu Năng lực thông tin có thể dẫn đến sai sót trong công việc, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức.

2. Nâng cao khả năng học tập và nghiên cứu:

 • Năng lực thông tin giúp sinh viên tìm kiếm và khai thác các nguồn tài liệu học tập một cách hiệu quả.
 • Sinh viên có thể sử dụng thông tin để nghiên cứu, báo cáo, thuyết trình và hoàn thành các bài tập.
 • Năng lực thông tin giúp sinh viên học tập chủ động, sáng tạo và đạt kết quả cao trong học tập.

3. Phát triển kỹ năng mềm:

 • Năng lực thông tin giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm…
 • Các kỹ năng mềm này rất quan trọng để sinh viên có thể thành công trong công việc và cuộc sống.

4. Chuẩn bị cho tương lai:

 • Năng lực thông tin là một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội hiện đại.
 • Sinh viên có Năng lực thông tin sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn và dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc mới.

Làm thế nào để nâng cao Information literacy?

 • Tham gia các khóa học về Năng lực thông tin do nhà trường tổ chức.
 • Tự học hỏi và rèn luyện các kỹ năng thông tin thông qua các tài liệu, hướng dẫn trực tuyến.
 • Tham gia các hoạt động nghiên cứu, báo cáo, thuyết trình để áp dụng Năng lực thông tin vào thực tế.

Kết luận:

Năng lực thông tin là một kỹ năng quan trọng và cần thiết đối với sinh viên ngành Văn thư, Lưu trữ. Sinh viên cần rèn luyện Năng lực thông tin để có thể học tập tốt, thành công trong công việc và phát triển trong tương lai.

>>Xem thêm: 6 yếu tố cần thiết của sinh viên Luật trong thời đại công nghệ 4.0