Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ Đại học hình thức đào tạo Chính quy năm 2023

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc...

Tọa đàm khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học Ngoại ngữ”

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia ...