Phương châm

Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Khoa năm 2021

Chủ nhật - 15/03/2020 05:35
Căn cứ công văn số 326/ĐHNV-QLKH ngày 06/03/2020 của phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Khoa năm 2021

Căn cứ công văn số 326/ĐHNV-QLKH ngày 06/03/2020 của phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa triển khai đến viên chức, giảng viên, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Khoa năm 2021 (theo mẫu 01 đính kèm) với các nội dung như sau:

1. Định hướng nghiên cứu

  • Nghiên cửu các vấn đề quản trị phát triển Nhà trường theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học; dự báo và quản trị rủi ro trong hoạt động của Nhà trường trong bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều biến động; mô hình hợp tác mới trong đào tạo và nghiên cúu khoa học;
  • Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra theo định hướng ứng dụng, phát triển chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; dự báo phản hồi về các nội dung đào tạo từ các đơn vị sử dụng lao động;
  • Phát triển quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, bám sát mục tiêu phát triển của Nhà trường;
  • Xây dựng và úng dụng các chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường;
  • Mô hình đào tạo trực tuyến trong kỷ nguyên 4.0.

2. Qui trình thực hiện

  • Cá nhân gửi Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học về Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện trước ngày 20/3/2020 (Email: khcn.cstphcm@gmail.com) để Phòng tổng hợp và trình Ban Giám đốc, báo cáo về phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trong phiếu đăng ký đề tài, đề nghị ghi rõ đăng ký đề tài cấp Trường hay cấp Khoa.
  • Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thành lập Hội đồng xét duyệt tên đề tài, các đề tài được xét duyệt sẽ được thông báo để tiến hành xây dựng bản thuyết minh chi tiết đề tài nghiên cứu.
  • Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh chi tiết, các thuyết minh đề tài được Hội đồng thông qua sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của thành viên Hội đồng và nộp về Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học để trình Ban Giám hiệu ra quyết định giao đề tài.
Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện (chuyên viên Lê Xuân Hậu, SĐT: 0909504471).
Trân trọng cảm ơn./.
 
DANH MỤC
TRA CỨU
Thư viện ảnh
Cơ sở đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây