Phương châm

Thông báo về việc cung cấp lý lịch khoa học của giảng viên

Thứ sáu - 06/03/2020 22:16
Để thống nhất trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu giảng viên, viên chức, Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện đề nghị các đơn vị xây dựng và cung cấp Lý lịch khoa học tới toàn thể viên chức, giảng viên
THÔNG BÁO
Về việc cung cấp thông tin lý lịch khoa học
 
Để thống nhất trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu giảng viên, viên chức trên website của Phân hiệu, Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai việc xây dựng và cung cấp Lý lịch khoa học (theo mẫu file đính kèm) tới toàn thể giảng viên, viên chức theo một số nội dung sau:
 
1. Đối với giảng viên, viên chức: kê khai Lý lịch khoa học theo mẫu gửi kèm, bao gồm cả bản cứng, bản mềm và các minh chứng kèm theo (lưu ý: trong lý lịch khoa học không kê khai các bài viết được đăng tải trong các Nội san):
 
a) Bản mềm:
  • file lý lịch khoa học (font chữ 13), có Scan hình màu 3x4, file lưu theo hình thức: Tên/phòng, khoa/lylichkhoahoc.docx
  • file scan các minh chứng kèm theo, bao gồm:
  • Sách chuyên khảo, giáo trình: scan trang bìa và trang phụ bìa (có tên tác giả)
  • Bài viết trên tạp chí có chỉ số ISSN, bài viết đăng trong các kỷ yếu hội thảo: scan các trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài viết.
b) Bản cứng:
  • Lý lịch khoa học (có dán hình màu 3x4) theo mẫu
  • Bản pho to các minh chứng kèm theo, bao gồm:
  • Sách chuyên khảo, giáo trình: trang bìa và trang phụ bìa (có tên tác giả)
  • Bài viết trên tạp chí có chỉ số ISSN, bài viết đăng trong các kỷ yếu hội thảo: trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài viết.
2) Đối với các Khoa, phòng, trung tâm:
  • Tập hợp bản cứng và bản mềm Lý lịch khoa học của giảng viên, viên chức trong đơn vị và nộp về cho Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện trước ngày 20/3/2020.
  • Với các bản mềm, đề nghị các Khoa, phòng, trung tâm lập thư mục riêng của từng đơn vị theo mẫu: Tên đơn vị/Họ tên đầy đủ của viên chức, giảng viên/Tên file của từng giảng viên (Lý lịch khoa học hoặc Minh chứng lý lịch khoa học)
Ví dụ: Phòng Hành chính/Nguyễn Văn A/Lý lịch khoa học Nguyễn Văn A hoặc Minh chứng lý lịch khoa học Nguyễn Văn A.
 
Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện (chuyên viên Lê Xuân Hậu, SĐT: 0909504471   Email: khcn.cstphcm@gmail.com)
DANH MỤC
TRA CỨU
Thư viện ảnh
Cơ sở đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây