Phương châm

Thông báo phát hành nội san số 07

Chủ nhật - 15/03/2020 05:22
Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện thông báo Kế hoạch phát hành Nội san Khoa học Nội vụ số 07
THÔNG BÁO
Kế hoạch phát hành Nội san số 07
của Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh
           
Căn cứ vào Quyết định số 331/QĐ-PHHCM ngày 25/03/2019 của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện thông báo Kế hoạch phát hành Nội san Khoa học Nội vụ số 07, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung trọng tâm viết bài

 • Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
 • Quán triệt Nghị quyết của Đảng về việc cải cách hệ thống chính trị và nền hành chính nhà nước;
 • Khoa học tổ chức và các lĩnh vực liên quan đến ngành Nội vụ:
  • Công vụ và các vấn đề liên quan đến chính sách công vụ; lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về công vụ và chính sách công;
  • Kiện toàn tổ chức và hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ;
  • Chế độ, trách nhiệm, tiêu chuẩn về công vụ của cán bộ, công chức;
  • Công tác tuyển chọn, thi tuyển, bố trí, cơ cấu, tinh giảm, kiểm tra, đánh giá cán bộ công chức, viên chức;
  • Nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật về dân chủ ở cơ sở;
 • Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước;
 • Mối quan hệ giữa quản trị đại học và phát triển nguồn nhân lực;
 • Cải cách nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học;
 • Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Nghiên cứu kinh nghiệm các nước trên thế giới về công vụ, cải cách công vụ, quản lý và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức...

2. Đối tượng tham gia viết bài

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên trong và ngoài Phân hiệu.

3. Thể thức và bố cục nội dung bài viết

 • Bài viết được đánh máy bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, đứng. Độ dài bài viết từ 2.500 từ đến 5.000 từ (5 đến 10 trang A4), khoảng cách giữa các đoạn văn là dòng đơn (single), khoảng cách dòng trên, dòng dưới là 6pt;
 • Định dạng trang của bài viết: lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm;
 • Bố cục nội dung: Bài viết được bố cục gồm có: tiêu đề, tên tác giả, phần tóm tắt, phần nội dung được chia thành các mục theo trật tự hợp lý, phần kết luận và phần tài liệu tham khảo (Tài liệu tham khảo trình bày: Tên tác giả (năm công bố), tên tài liệu, Nhà xuất bản/Tên và số tạp chí, địa danh).

4. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết và thời gian phát hành Nội san

 • Thời gian nhận bài viết: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/08/2020
 • Địa chỉ nhận bài viết: Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện, Phân hiệu ĐH Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 181, Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Email: khcn.cstphcm@gmail.com
 • Địa chỉ liên hệ trực tiếp: Chuyên viên Lê Xuân Hậu, phòng QLKH,HTQT&TTTV, điện thoại: 0909504471
 • Thời gian phát hành Nội san (dự kiến): Tháng 10 năm 2020.
Trong trường hợp số lượng bài quá ít không đủ điều kiện để phát hành Nội san, Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện sẽ thông báo sớm đến các giảng viên, viên chức trong Phân hiệu để các tác giả chủ động tìm phương án hoàn thành tốt giờ nghiên cứu khoa học cũng như nhiệm vụ được giao.

5. Một số nội dung khác

 • Các tác giả tự chịu trách nhiệm về nội dung trong bài viết, các quy định về trích dẫn nguồn, quyền tác giả ;
 • Các bài viết không đúng quy định về thể thức sẽ không được Ban Biên tập xem xét đăng trong Nội san.
Trân trọng cảm ơn./.
DANH MỤC
TRA CỨU
Thư viện ảnh
Cơ sở đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây