Nội dung thi trắc nghiệm công nghệ thông tin cơ bản (phần Sử dụng máy tính cơ bản) cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong bài thi này, người học sẽ được kiểm tra về các khái niệm cơ bản như lập trình, hệ thống máy tính, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, và các nguyên tắc cơ bản của lập trình. Bài thi trắc nghiệm này giúp xác định trình độ cơ bản của người tham gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời cung cấp cơ hội để họ cải thiện kiến thức và kỹ năng của mình trong lĩnh vực này.

Bắt đầu làm bài