Đây là bộ tài liệu được trích từ tập tài liệu Tin học cơ bản gồm 6 module. Nội dung tài liệu là các kiến thức về Công nghệ thông tin và truyền thông.

Phần 1: Tin học đại cương 1 gồm 3 chương

Phần 2: Tin học đại cương 2 gồm 3 chương

Dưới đây là các nội dung của Học phần Tin học cơ bản 1 (Tin học đại cương) được áp dụng cho sinh viên không chuyên, bậc đại học.

Module 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

Module 2: Sử dụng máy tính cơ bản

Module 3: Sử dụng Internet cơ bản

Các nội dung liên quan đến bài giảng, bài tập thực hành sẽ được cập nhật trong bài viết tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *