1. Slide bài giảng

Toàn bộ slide bài giảng cho học phần Tin học cơ bản 2 được chia sẻ qua các liên kết dưới đây:

Soạn thảo văn bản cơ bản

Bảng tính cơ bản

Trình chiếu cơ bản

2. Trọn bộ giáo trình Tin học cơ bản 2 (3 modul)

Giáo trình Tin học cơ bản 2

Sau mỗi phần lý thuyết sẽ là các câu hỏi ôn tập. Sinh viên vui lòng xem lại bài học và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu để củng cố thêm kiến thức.