Trong không khí ấm áp, hân hoan chào đón năm mới Giáp Thìn – 2024, sáng ngày 19 tháng 02 năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện.

Tham dự buổi gặp mặt có: PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS Huỳnh Văn Thới, nguyên Q.Giám đốc Phân viện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn đến toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện. Năm 2023 vừa qua là năm rất đặc biệt với Học viện Hành chính Quốc gia, đó là năm thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia và thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Học viện vừa tập trung cao độ cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; xây dựng và hoàn thiện đồng bộ các văn bản quy định về quản trị nội bộ; vừa triển khai đầy đủ, đồng bộ tất cả các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện theo quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

1x

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn

Để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Phân viện cùng với Học viện đã và đang tập trung vào một số định hướng lớn, như: tiếp tục kiện toàn, sắp xếp nhân sự, bộ máy; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất, quy chuẩn hóa, thực hiện quản trị thông minh; xây dựng đề án chiến lược phát triển của Học viện.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

2x
7x
3x
4x
5x

Một số hình ảnh về buổi gặp mặt.