Kể từ khi thành lập cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (năm 2004) đến nay, Phân viện đã không ngừng phát triển. Qua đó khẳng định mạnh mẽ vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia tại khu vực phía Nam.

Trải qua các giai đoạn, Phân viện vinh hạnh được chèo lái bởi các lãnh đạo có tâm, có tầm và nhiệt huyết. Dưới đây là thông tin các lãnh đạo Phân viện kể từ khi thành lập.

1. Giai đoạn từ 3/2004 – 3/2015

TS. Phạm Quang Huy – PGĐ Học viện, thường trực cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 3/2004 – 3/2015)

2. Giai đoạn từ 3/2015 – 7/2017

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – PGĐ Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 3/2015 – 7/2017)

3. Giai đoạn từ 5/2018 – 2023

TS. Hà Quang Thanh – PGĐ thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 5/2018 – 2023)

TS. Hà Quang Thanh bắt đầu công tác tại Trường Hành chính Trung ương (nay là Học viện Hành chính Quốc gia) từ tháng 12 năm 1984 cho đến nay. Trải qua quá trình 38 năm công tác, trong đó có 20 năm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị của Học viện, đồng chí đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu như Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, bằng khen cấp Bộ năm 2019, bằng khen cấp Bộ năm 2020,…; nhiều năm liền là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng nhiều giấy khen của các cấp và đoàn thể trao tặng.

4. Giai đoạn từ 01/2023 đến nay

Kể từ 01/01/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia phát triển dựa trên sự sáp nhập 2 đơn vị là Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. HCM (trước ngày 01/01/2023) và Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở đề án sáp nhập Học viện Hành chính QG và Đại học Nội vụ Hà Nội.

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – PGĐ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo đó, Bộ Nội vụ và Học viện quyết định bổ nhiệm PGS. TS Huỳnh Văn Thới đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.