Khoa Quản lý nhân lực và xã hội

Khoa Quản lý Nhân lực và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
KHOA QUẢN LÝ NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI 
- Trụ sở làm việc: Phòng 3.1 tầng 3 nhà A, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM
- Địa chỉ: Số 181 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 39844842
- Email: quanlynlxh.huhahcm@gmail.com

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Khoa

- Phụ trách Khoa: TS. GVC. Trần Văn Trung
7ff41971 e905 41d4 867c 0e00662da063

2. Danh sách giảng viên và viên chức thuộc Khoa:

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức danh
1 Trần Văn Trung TS. GVC. Phụ trách Khoa QLNL&XH
2 Nguyễn Viết Bình ThS. Giảng viên
3 Lâm Quang Thơ CN. Giảng viên
4 Nguyễn Cao Yến Bình CN. Chuyên viên
 

3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng thuộc Khoa

STT Họ và tên giảng viên Chức danh Ghi chú
1 TS. Nguyễn Thị Phương PGĐ Phân hiệu TP.HCM  
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
2 TS. Lê Thanh Huyền Trưởng khoa QLXH  
3 TS. Nguyễn Văn Tạo Phó trưởng khoa QTNNL  
4 ThS. Đoàn Văn Tình Phó trưởng Khoa QTNNL  
5 ThS. Trần Thị Phương Thúy Phó trưởng khoa QLXH  
6 ThS.Nguyễn Thị Hoa Giảng viên  
7 ThS. Hoàng Thị Công Giảng viên  
8 ThS. Ngô Thị Thu Huyền Giảng viên  
9 ThS. Đỗ Thị Thanh Mỹ Trưởng bộ môn GDTC-QP  
10 TS. GVC Vũ Hồng Vận Trưởng khoa KHCB ĐH GTVT TP.HCM
11 TS. Vũ Thị Phương Phó trưởng khoa QLVH,NT ĐH Văn hóa TP.HCM
12 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên ĐH Văn hóa TP.HCM
13 TS. GVC. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Giảng viên ĐH Mở TP.HCM
14 TS. Võ Thị Kim Loan Giảng viên ĐH Mở TP.HCM
15 TS. Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên ĐH Sài Gòn 
16 TS. Đoàn Ngọc Phúc Giảng viên ĐH Tài chính – Marketing
17 ThS. Huỳnh Công Duẩn Giảng viên, Đạo diễn ĐH Văn hóa TP.HCM
18 ThS. Phan Đình Dũng Giảng viên ĐH Văn hóa TP.HCM
19 ThS. Nguyễn Kim Hương Giảng viên ĐH Văn hóa TP.HCM
 

4. Các ngành đào tạo do khoa phụ trách: 06 chuyên ngành

- Cử nhân Quản trị nhân lưc.
- Cử nhân Quản lý Văn hóa
- Cử nhân Văn hóa học
- Cử nhân Văn hóa Du lịch
- Cử nhân Văn hóa Truyền thông
- Cử nhân Văn hóa Doanh nghiệp

5. Các học phần Khoa đang giảng dạy

STT MÃ MÔN HỌC HỌC PHẦN
1 CIF0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 CIF0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam
3 CIF0003 Xã hội học đại cương
4 CIF0005 Mỹ học đại cương
5 CIF0006 Lịch sử văn minh thế giới
6 CIF0008 Giáo dục thể chất
7 CIF0009 Giáo dục quốc phòng
8 CIF1012 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý
9 CIF1014 Thông tin học
10 CIF1026 Tâm lý học quản lý
11 CIF1036 Năng lực thông tin
12 CIF1019 Đại cương công nghệ thông tin và truyền thông
13 CIF2011 Tổ chức sự kiện
14 CIF1038 Marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin
15 CIF2116 Thư viện số và ứng dụng công nghệ web
16 HRF0001 Kinh tế học (2TC, ngành LTH)
17 HRF1001 Lịch sử tư tưởng quản lý
18 HRF1002 Tổ chức học
19 HRF1003 Văn hóa và đạo đức quản lý
20 HRF1007 Quản trị doanh nghiệp
21 HRF1011 Kinh tế học (3TC, ngành QLNN, QTVP)
22 HRF1012 Kỹ năng quản lý thời gian
23 HRF2013 Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quản lý
24 HRF2019 Quản trị nhân lực
 

II.  GIỚI THIỆU KHOA QUẢN LÝ NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI 

1.  Vị trí và chức năng: 

Khoa Quản lý Nhân lực và Xã hội là đơn vị chuyên môn thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là Phân hiệu), có chức năng  tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường và của Phân hiệu. 

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo người học;
 • Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.
 • Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.
 • Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Phân hiệu đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Phân hiệu.
 • Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Phân hiệu theo quy định.
 • Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định.
 • Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu về hoạt động của Khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

3.  Hoạt động nghiên cứu khoa học của  Khoa:

Từ khi thành lập đến nay, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tất cả cán bộ, giảng viên đã tham gia nhiều hội thảo khoa học trong nước, tham gia viết 05 bài báo, tạp chí trong nước hệ ISSN và 12 bài cho nội san của Phân viện. Tham gia biên soạn 03 cuốn sách chuyên khảo do Nhà xuát bản Chính trị - Sự thật Quốc gia: Quản lý Nhà nước về Thanh niên; Xử lý các tình huống trong Quản lý Nhà nước; Xử lý tình huống trong giải quyết các Thủ tục hành chính Nhà nước. Tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tham gia các đề tài khoa học cấp trường và cấp bộ.

4.  Các hoạt động khác của Khoa

 • Thành lập Câu lạc bộ “Phát triển kỹ năng xã hội” cho cán bộ, giảng viên và sinh viên với mục tiêu: Tạo môi trường cho sinh viên rèn luyên, thực hành các kỹ năng xã hội (Nói, thuyết trình, đối thoại, chất vấn, đối thoại; giải quyết các tình huống xã hội: Nhân đạo, từ thiện, cứu trợ, cứu nạn…; Các kỹ năng tiếp cận thực hành nghề nghiệp: Các cơ quan hành chính nhà nước, các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội, chế độ, chính sách… và các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, du lịch, dã ngoại…)
 • Khẩu hiệu hành động của Khoa: “Tất cả vì nguồn nhân lực cao cho xã hội!”
 • Mục tiêu: Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính Nhà nước; các doanh nghiệp và ngành du lịch trong cả nước.
Một số hình ảnh về Khoa Quản lý nhân lực và Xã hội
 
3edfd23fdd989e4e79b3762d691a530c
 
img 5554
 
img 4781
 

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây