Ngày 05/10/2021, Hội đồng Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án (của Bộ Nội vụ) đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH. Quyết định ban hành Danh mục tài liệu ôn thi dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án cho các kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch và thăng hạng:

Quyết định ban hành các danh mục tài liệu

Theo đó, 02 danh mục tài liệu ôn thi được ban hành bao gồm:

  1. Danh mục tài liệu dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức
  2. Danh mục tài liệu dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Danh mục các tài liệu này đều là các văn bản được ban hành và đang còn hiệu lực. Các bạn vui lòng tải về để tham khảo làm tài liệu ôn tập. Phần tài liệu ôn tập chi tiết sẽ được gửi đến các bạn trong bài viết sau.