Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Quốc Lợi
Điện thoại: 0988517797
Email: loiqldaotao2017@gmail.com
Phụ trách Phòng
2 Lê Công Cẩn
Điện thoại: 0978982238
Email: candaotao@gmail.com
Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Kim Oanh
Chuyên viên
4 Lê Thị Phương Thảo
Chuyên viên Thạc sỹ
5 Lê Hồ Nam Hưng
Chuyên viên
Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Lê Hoài Vy

Email: mshoaivy@gmail.com
Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Thạc sỹ
2 Phạm Đăng Khoa
Điện thoại:
02838952372
Email: phdangkhoa@gmail.com
Phó Trưởng phòng Thạc sỹ Lưu trữ học
3 Tôn Nữ Thị Sáu
Giảng viên
4 Phạm Thị Thu Trang
Giảng viên
5 Hoàng Châu Thân
Chuyên viên
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Đào Thế Dũng
Điện thoại: 097 811 8698
Email: dungdaothe@gmail.com
Trưởng phòng
2 Đoàn Cẩm Bình
Chuyên viên
3 Phạm Thị Tấm
Giảng viên
Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Lê Xuân Hậu

Email: haudsvh@gmail.com
Chuyên viên
2 Lê Hồng Huệ
Giảng viên
3 Nguyễn Phạm Đức Hoàng
Chuyên viên
Phòng Kế hoạch tài chính
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Hồ Thị Bình
Điện thoại: 036 456 6419
Email: hbinh0001@gmail.com
Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Trưởng phòng
3 Trịnh Thị Tịnh
Kế toán viên
4 Trần Thị Kim Ánh
Kế toán viên
5 Nguyễn Xuân Quỳnh
Kế toán viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây