Ban Giám đốc
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Trương Cộng Hòa
Điện thoại: 0913238156
Email: conghoaomt@gmail.com
Giám đốc Tiến sỹ
2 Đào Ngọc Quang
Điện thoại: 0903006176
Email: quangvtlt@yahoo.com
Phó Giám đốc thường trực Phụ trách Quản trị hành chính tổ chức, cơ sở vật chất Thạc sỹ
3 Nguyễn Thị Phương

Email: phuong7712@gmail.com
Phó Giám đốc Phụ trách Phòng QLKH,HTQT&TTTV, TT Dịch vụ công, TT Tin học - Ngoại ngữ, TT Đào tạo bồi dưỡng Tiến sỹ
Các phòng chức năng
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức
1 Nguyễn Quốc Lợi
Điện thoại: 0988517797
Email: loiqldaotao2017@gmail.com
Phụ trách Phòng
2 Lê Công Cẩn
Điện thoại: 0978982238
Email: candaotao@gmail.com
Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Kim Oanh
Chuyên viên
4 Lê Thị Phương Thảo
Chuyên viên Thạc sỹ
5 Lê Hồ Nam Hưng
Chuyên viên
6 Lê Thị Tuyết Mai
Văn thư
7 Chu Thị Thắm
Y tế
8 Phạm Văn Thịnh
Kỹ sư
9 Phạm Xuân Hậu
Viên chức
10 Nguyễn Trọng Toàn
KTV
11 Trần Đại Nghĩa
Lái xe
12 Nguyễn Hữu Chung
Lái xe
13 Đặng Văn Ngân
Bảo vệ
14 Dương Phúc Mai
Bảo vệ
15 Nguyễn Long Biên
Bảo vệ
16 Nguyễn Thị Kiều Phương
Phục vụ
17 Hoàng Thị Hiển
Phục vụ
18 Danh Lục Mỹ Linh
Phục vụ
19 Nguyễn Thị Oanh
Phục vụ
Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên
20 Nguyễn Lê Hoài Vy

Email: mshoaivy@gmail.com
Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Thạc sỹ
21 Phạm Đăng Khoa
Điện thoại:
02838952372
Email: phdangkhoa@gmail.com
Phó Trưởng phòng Thạc sỹ Lưu trữ học
22 Tôn Nữ Thị Sáu
Giảng viên
23 Phạm Thị Thu Trang
Giảng viên
24 Hoàng Châu Thân
Chuyên viên
25 Nguyễn Phan Mỹ Liên
Chuyên viên
26 Trần Lê Trung Hiếu
Chuyên viên
27 Nguyễn Huy Khôi
Chuyên viên
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
28 Đào Thế Dũng
Điện thoại: 097 811 8698
Email: dungdaothe@gmail.com
Trưởng phòng
29 Đoàn Cẩm Bình
Chuyên viên
30 Phạm Thị Tấm
Giảng viên
Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện
31 Lê Xuân Hậu

Email: haudsvh@gmail.com
Chuyên viên
32 Lê Hồng Huệ
Giảng viên
33 Nguyễn Phạm Đức Hoàng
Chuyên viên
Phòng Kế hoạch tài chính
34 Hồ Thị Bình
Điện thoại: 036 456 6419
Email: hbinh0001@gmail.com
Trưởng phòng
35 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Trưởng phòng
36 Trịnh Thị Tịnh
Kế toán viên
37 Trần Thị Kim Ánh
Kế toán viên
38 Nguyễn Xuân Quỳnh
Kế toán viên
Các khoa chuyên môn
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học
1 Phạm Văn Năm
Điện thoại: 0903316864
Email: namvanthu64@gmail.com
Phó Trưởng khoa Thạc sỹ HCC
2 Mai Ngọc Tuấn
Điện thoại: 0938398997
Email: tuanabba148@gmail.com
Giảng viên Thạc sỹ HTTT
3 Phạm Hồng Đạc

Email: phhongdac@yahoo.com
Giảng viên
4 Bùi Thị Phương Lan

Email: lannnkt@yahoo.com
Giảng viên ThS Tiếng Anh
5 Nguyễn Thị Liên Nhi

Email: liennhinapa@gmial.com
Giảng viên ThS
6 Hà Thị Hiên

Email: hienhanb@gmail.com
Giảng viên ThS
7 Lô Xuân Thống

Email: loxuanthong@gmail.com
Giảng viên ThS Tiếng Anh
8 Lâm Thu Việt

Email: thuviethvhc@gmail.com
Giảng viên ThS
9 Nguyễn Thị Loan

Email: nguyenloanvt2014@gmail.com
Giáo vụ
Khoa Hành chính học
10 Nguyễn Thị Thu Hoà
Điện thoại: 0869041276
Email: nguyenhoadhnvhcm@gmail.com
Trưởng khoa TS
11 Bùi Thị Bình
Phó Trưởng khoa ThS HCC
12 Phan Thị Cẩm Giang
Giảng viên
13 Phạm Thị Hằng
Giảng viên Thạc sỹ
14 Phạm Thị Toàn
Giảng viên Thạc sỹ
15 Lê Thị Hoài Thương
Giảng viên NCS
16 Bùi Thị Giang
Giảng viên NCS
17 Nguyễn Đức Phúc
Giáo vụ
Khoa Pháp luật hành chính
18 Lê Văn Quyến
Điện thoại: 0967707079
Email: vanquyen.tct@gmail.com
Trưởng khoa Tiến sỹ Luật
19 Đặng Thanh Tuấn
Giảng viên ThS
20 Hồ Đức Hiệp
Giảng viên Thạc sỹ
21 Nguyễn Thị Vân
Giảng viên Thạc sỹ
Khoa Quản lý nhân lực và Xã hội
22 Trần Văn Trung
Điện thoại: 0834556363
Email: trantrungdhnv@gmail.com
Phó Trưởng khoa TS
23 Nguyễn Viết Bình
Giảng viên
24 Lâm Quang Thơ
Giảng viên
25 Nguyễn Cao Yến Bình
Chuyên viên
Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ
26 Vũ Thị Thu Hường
Điện thoại: 0903 129 807
Email: thuhuong20082008@yahoo.com.vn
Phó Trưởng khoa ThS HCC
27 Nguyễn Thị Bình
Giảng viên ThS Lưu trữ học
28 Vương Hồng Hạnh
Giảng viên
29 Trần Lệ Hường
Giảng viên
Các tổ chức khoa học và dịch vụ
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
Trung tâm Dịch vụ công
1 Lê Thị Thảo
Điện thoại: 0988700899
Email: hoathachthaotb@gmail.com
Giám đốc
2 Vũ Thị Kim Cúc

Email: kimcuctq1981@gmail.com
P. Giám đốc
3 Nguyễn Thanh Hoàn

Email: thanhhoan_pbt2008@yahoo.com
P. Giám đốc
4 Nguyễn Thị Linh Nhâm
Giảng viên
5 Trần Thị Hảo
Giảng viên
6 Nguyễn Thị Thanh
Chuyên viên
7 Nguyễn Chu Dũng
Chuyên viên
8 Đỗ Phước Sang
Chuyên viên
9 Trần Thị Huế
Chuyên viên
10 Đỗ Thành Trí
Chuyên viên
11 Lê Thị Thanh Huyền
Chuyên viên
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
12 Trần Quốc Toanh
Điện thoại: 02839849895
Email: tranquoctoanh@gmail.com
Giám đốc ThS HTTT
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng tại TP. Đà Lạt
13 Trần Thị Xuyến
Điện thoại: 0977166816
Email: xuyendaotao@gmail.com
Giám đốc Thạc sỹ
14 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại: 0903190123
Email: hangtochuc@gmail.com
P. Giám đốc Thạc sỹ
15 Trần Thị Châu
Giảng viên
16 Trần Minh Thăng
Giảng viên
17 Nguyễn Thị Yến
Chuyên viên
18 Lê Thị Hiền
Kế toán viên
19 Nguyễn Hùng
Giảng viên
20 Nguyễn Thị Liên
Chuyên viên
21 Dương Thị Kim Ngọc
Chuyên viên
22 Bùi Thị Huệ
Phục vụ
23 Phạm Ngọc Quyết
Bảo vệ
24 Lê Viết Thắng
Bảo vệ
25 Nguyễn Thị Thu
Giảng viên
26 Nguyễn Anh Đức
Quản trị
Thư viện ảnh
Cơ sở đào tạo
DANH MỤC
TRA CỨU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây