Để củng cố các nội dung liên quan đến bài học, dưới đây là các bài tập được phân chia thành từng nhóm nội dung, sinh viên sử dụng để ôn tập và thực hành. Ngoài ra, mỗi buổi học, sinh viên sẽ thực hiện các bài tập mà giảng viên cung cấp.

  1. Câu hỏi tổng hợp các chương, bài (Link tải bài tập Tại đây)
  2. Bài tập thực hành phần Windows + File + Folder
  3. Bài tập Windows phần 2
  4. Bài tập Sử dụng phần mềm + Bàn phím + Soạn thảo văn bản (Tuần 08)