Thành thạo Canva trong 21 ngày

Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến độc đáo và mạnh...

Lãnh đạo Phân viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đến các Khoa, Phòng, Trung tâm

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc...

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản hành chính

Ngày 05/03/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn...

Cẩm nang Pháp luật dành cho doanh nghiệp

Hệ thống pháp luật trong doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện và là cơ sở...

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 14/11/2023, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức...

Hội thảo khoa học: “An ninh kinh tế trong chuyển đổi số”

Sáng ngày 02/11/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện...

Tổng hợp giáo trình tài liệu dành cho sinh viên ngành Luật

Một trong những khó khăn của người học luật là việc cập nhật các văn bản...

Chương trình đào tạo các ngành trình độ đại học khóa 2023-2024

Chương trình đào tạo các ngành trình độ đại học chính quy, cung cấp cho...

Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần HK3 các lớp cao học tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh

Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo, Phân viện TP. Hồ Chí...