Đề cương – Tài liệu – Bài giảng học phần Số hóa và lưu trữ tài liệu điện tử

1. Đề cương chương trình đại học Số hóa và Lưu trữ tài liệu điện...

Vai trò của năng lực thông tin (Information literacy) đối với sinh viên ngành Văn thư, Lưu trữ

Năng lực thông tin (Information literacy) là một tập hợp các kỹ năng và kiến...

Giáo trình và slide bài giảng Tin học cơ bản 2

1. Slide bài giảng Toàn bộ slide bài giảng cho học phần Tin học cơ...

Bài tập Tin học cơ bản 2

Hệ thống hóa bài tập thực hành Tin học cơ bản 2, gồm các nội...

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Hành trình ngàn dặm luôn được bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Và hành...

Hiện đại hóa công tác quản trị văn phòng: Sự đổi mới và cơ hội cho sinh viên

Trong thời đại công nghiệp 4.0 và cuộc cách mạng công nghệ, lĩnh vực quản...

Đề cương học phần Tin học cơ bản 2

Đây là bộ đề cương do các giảng viên của Trường Đại học Nội vụ...