Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 278/QĐ-ĐHNV ngày 13/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Trụ sở làm việc: Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM
Địa chỉ: số 89 đường Nguyễn Văn Thủ – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM.

Điện thoại: (028)36203790
Email: lichuhahcm@gmail.com - Fb: https://www.facebook.com/THNNHUHAHCM/
 


I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ:
1. Lãnh đạo Trung tâm:
- Giám đốc Trung tâm:           ThS. Trần Quốc Toanh
2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng thuộc Trung tâm
 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức danh
1 Phạm Hồng Đạc Thạc sĩ Giảng viên 
2 Mai Ngọc Tuấn Thạc sĩ Giảng viên 
3 Tôn Nữ Thị Sáu Thạc sĩ Giảng viên 
4 Lô Xuân Thống Thạc sĩ Giảng viên 
5 Bùi Thị Phương Lan Thạc sĩ Giảng viên 
6 Lê Hồng Huệ Thạc sĩ Giảng viên 
 
image
II. Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ:
1. Vị trí và chức năng
1.1. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ (dưới đây gọi là Trung tâm) là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là Phân hiệu), có chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ theo các quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu của ngành Nội vụ, nền công vụ và nhu cầu của xã hội. 
1.2. Trung tâm có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Nghiên cứu khoa học
- Nghiên cứu các đề tài khoa học về đổi mới phương pháp dạy và học tin học - ngoại ngữ hiệu quả phục vụ cho các đối tượng quan tâm.
- Tìm nguồn tài trợ, đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án về thông tin, đào tạo và xây dựng mô hình chuẩn về dạy và học tin học - ngoại ngữ hiệu quả nhằm nâng cao năng lực thực hành giao tiếp ngoại ngữ, năng lực thực hành tin học cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và học viên, sinh viên của Phân hiệu.
2.2. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo đối với các loại hình đào tạo chính quy và phi chính quy:
- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập và quản lý người học ngành “Hệ thống thông tin” bậc đại học với các loại hình đào tạo chính quy và phi chính quy tại Phân hiệu theo kế hoạch và chỉ tiêu phân giao của Nhà trường hoặc của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu cho Phân hiệu hàng năm.
- Liên kết đào tạo loại hình đào tạo phi chính quy bậc đại học đối với các ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung…) đáp ứng nhu cầu của xã hội trình Giám đốc Phân hiệu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Phối hợp với các Khoa đào tạo, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Phân hiệu quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho các lớp do Trung tâm quản lý theo kế hoạch của Phân hiệu và của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;
2.3. Dịch vụ công
- Dịch thuật, cung cấp phiên dịch và biên soạn từ điển; đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ (gồm cả liên kết đào tạo dài hạn); bồi dưỡng kiến thức văn hóa và kỹ năng con người cho các đối tượng đi xuất khẩu lao động.
- Tổ chức đánh giá năng lực thực hành giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo hình thức giáo dục thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng khác có nhu cầu (Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ chỉ thực hiện cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ khi được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).
2.4. Hợp tác với các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu và các cơ sở đào tạo khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
2.5. Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu.
2.6. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Phân hiệu và pháp luật
2.7. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu về hoạt động của Trung tâm.
2.8. Xây dựng quy chế hoạt động và cơ chế khuyến khích mọi nguồn nhân lực tham gia hoạt động của Trung tâm.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân
hiệu giao.
3. Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm
 
anh1
 
(Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc và viên chức thuộc Phân hiệu)
 
z1628454459041 4dee8053d945d2e12bc66f74ae4b3405 2

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây