Tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh, tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh năm 2019.

Administrator (Nguồn: Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học)

TIN MỚI NHẤT