Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy tại phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy tại phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh