Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2018 (mới)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2018

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thông báo lùi thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy cho các ngành.

1. Xem chi tiết thông báo tại đây

2. Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (Cơ sở TP. Hồ Chí Minh) hoặc email tuyensinhdhnv2@gmail.com.

Administrator (Nguồn: Phòng QLĐT&CTSV)

TIN MỚI NHẤT