Thông báo thời gian, hồ sơ, địa điểm nhập học trình độ đại học chính quy trúng tuyển đợt 1 năm học 2019

Thông báo thời gian, hồ sơ, địa điểm nhập học trình độ đại học chính quy trúng tuyển đợt 1 năm học 2019