Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng đại học hệ chính quy năm 2019 dựa vào kết quả học tập THPT

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng đại học hệ chính quy năm 2019 dựa vào kết quả học tập THPT