Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học chính quy 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học chính quy 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (dự kiến). Các thí sinh có kết quả học tập đạt ngưỡng điểm trúng tuyển, chuẩn bị hồ sơ và đến Phân hiệu để làm thủ tục xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định (Thời gian cụ thể được ghi rõ trong thông báo)

Tải về và Xem

Administrator (Nguồn: Phòng QLĐT&CTSV)