Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2019 theo kết quả học tập THPT tại Phân hiệu TP.HCM

Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2019 theo kết quả học tập THPT tại Phân hiệu TP.HCM