Trang chủ Tin tức - Thông báo Tin tức - Sự kiện

Thông báo Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định số 5600/QĐ-BGD-ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ công bố và trao Quyết định thành lập vào ngày 22/01/2019 tới đây.

           Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh  được thành lập trên cơ sở được thành lập theo Quyết định số 1877/QĐ-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trên cơ sở kế thừa và phát triển Văn phòng Đại diện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh. Chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh  được ban hành theo quyết định số 51/QĐ-ĐHNV, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

          Trên cơ sở đó, lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh là hoạt động công khai công bố về hoạt động của Phân hiệu trên vị thế mới, tầm cao mới với vị trí là một trong những cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống các trường đại học công lập của Nhà nước.

         

 

         Đây cũng là dịp để quảng bá về Phân hiệu, đồng thời khẳng định thương hiệu và những thành tích mà tập thể viên chức, người lao động và sinh viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiều năm qua, kể từ khi thành lập Văn phòng Đại diện trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, vào lúc 9h00p ngày 22 tháng 01 năm 2019 (thứ Ba), tại Hội trường C3.1, Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng các công chức, viên chức của Phân hiệu…Trân trọng kính mời các đại biểu tham gia đông đủ và đúng giờ! 

         Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Phân hiệu ĐHNVHN tại TP HCM

TIN MỚI NHẤT