Trang chủ Tin tức - Thông báo Tin tức - Sự kiện

Ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Cơ sở trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM và Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai

Chiều ngày 10/01/2019, tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Cơ sở trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM và Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai. Buổi lễ đã được tổ chức trong không khí trang trọng. Tham gia Lễ ký kết có đồng chí Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai, các trưởng phó phòng - đại diện các đơn vị thuộc Sở, về phía Cơ sở trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM có đồng chí Trương Cộng Hòa - giám đốc Cơ sở, đ/c Nguyễn Thị Phương - PGĐ Cơ sở và đại diện chuyên viên các phòng ban thuộc Cơ sở.

        Theo đó, nội dung hợp tác giữa hai bên bao gồm: Cử cán bộ của Cơ sở tham gia các Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn; xét duyệt đề cương, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN, các Hội thảo khoa học (nếu có) khi Sở KH&CN đề xuất mời tham gia; Thông tin đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nhận chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu phù hợp do Sở KH&CN cung cấp để ứng dụng vào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Sở KH&CN sẽ gửi thông báo đặt hàng hàng năm đến Cơ sở trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM được biết và Cơ sở chủ động gửi các đề xuất, hồ sơ tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN, đồng thời Sở KH&CN tỉnh Gia Lai có trách nhiệm hỗ trợ tư vấn các thủ tục, quy định của pháp luật liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở để xây dựng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN. Hai bên phối hợp, tạo điều kiện để Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham gia thực hiện các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ tại tỉnh Gia Lai. Hai bên cũng phối hợp và mời các chuyên gia của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  tham gia các Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn; xét duyệt đề cương, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN, các Hội thảo khoa học (nếu có) phù hợp với yêu cầu chuyên môn đặt ra...

     

                                                                            Đại diện các bên ký thỏa thuận hợp tác

      Việc ký kết hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên những lĩnh vực các bên cùng quan tâm nhằm hướng tới mục tiêu khai thác những thế mạnh đào tạo của 02 đơn vị và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của trường và địa phương; góp phần phát triển các sản phẩm trọng tâm của khu vực Tây Nguyên như cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, bảo tồn văn hóa đặc thù vùng Tây Nguyên…; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và nước; nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 02 đơn vị, xây dựng nguồn nhân lực KHCN có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong vùng; phát huy tiềm năng KHCN của các khoa, trung tâm nghiên cứu, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp và phát triển thị trường dịch vụ KHCN ở vùng Tây Nguyên./.

ThS. Lê Thị Huyền Trang

TIN MỚI NHẤT