Trang chủ Tin tức - Thông báo Tin tức - Sự kiện

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 28/3/2019, đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.

           Ngày 28/3/2019, đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc với Thứ trưởng có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ TCCB, đồng chí Vũ Đăng Minh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng, đồng chí Cấn Thị Bích - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng - Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe đồng chí Đào Ngọc Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của Đảng Bộ, Đảng ủy Bộ phận Phân hiệu và TS. Trương Cộng Hòa - Q. Giám đốc Phân hiệu báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kế hoạch công tác năm 2019 của Phân hiệu. Các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực nhằm giúp cho Đảng bộ, Đảng ủy Bộ phân Phân hiệu và các Chi bộ, Chi ủy trực thuộc hoạt động có hiệu quả hơn. Kết luận buổi làm việc đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Đảng ủy Bộ phận Phân hiệu và đề nghị Đảng ủy Bộ phận Phân hiệu tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt một số nội dung sau:

         1. Tiếp tục bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Phân hiệu trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo tư tưởng, tổ chức cán bộ…

         2. Đảng ủy Bộ phận Phân hiệu tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống cho đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ về ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đảng bộ Bộ phận Phân hiệu.

3. Kịp thời quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đến các Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đưa nội dung này thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ hàng tháng.

         3. Đảng ủy Bộ phận cần tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện và hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên thực hiện đúng và đủ các quy định của đảng, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Giải quyết triệt để và dứt điểm những đơn thư tố cáo (nếu có) theo đúng quy định. Xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; không nể nang né tránh; bảo đảm khách quan công bằng, nghiêm minh.

         4. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đặc biệt, xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển Phân hiệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

         5. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và chỉnh trang lại khuôn viên Phân hiệu. Đảm bảo hiệu quả, hạn chế thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

         6. Nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi kiện toàn, sắp xếp lại nhân sự cấp ủy các Chi bộ đưa Chi bộ hoạt động vào nề nếp. Khẩn trương rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, chấn chỉnh, bổ sung những nội dung còn hạn chế, yếu kém của Đảng bộ Bộ phận, của các Chi bộ từ đầu nhiệm kỳ; lãnh đạo các Chi bộ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; Chuẩn bị kỹ các nội dung tổ chức Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng bộ Bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

         7. Thực hiện tốt Quy định số 08 khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và trước hết là người đứng đầu và các đồng chí cấp ủy.

         8. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ phận quan tâm hơn nữa đến các đồng chí làm chuyên trách đảng, đoàn thể về chế độ chính sách, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều kiện làm việc.

Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, Hiệu trưởng, PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ
Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, Hiệu trưởng, PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ
 
         Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã phát biểu cảm ơn những quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung và Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Sự quan tâm của tập thể Lãnh đạo Bộ và của cá nhân đồng chí Bí thư dành cho Trường và Phân hiệu là nguồn động lực to lớn giúp Trường và Phân hiệu phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Nội vụ giao phó./.