Trang chủ Tin tức - Thông báo Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ đến làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 09/03/2019, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến thăm và có buổi làm việc với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 09/03/2019, tại trụ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm và có buổi làm việc với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc với Bộ trưởng có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ trưởng, đồng chí Nguyễn Phi Đa – Thư ký Bộ trưởng, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đ/c Nguyễn Văn Dũng – Phó Chánh Văn phòng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe TS. Trương Cộng Hòa báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng định hướng bốn nhiệm vụ Phân hiệu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới bao gồm:

Thứ nhất, Phân hiệu cần xác định rõ và đưa ra lộ trình phù hợp nhằm phát triển, tăng quy mô, chỉ tiêu đào tạo trong những năm tới phù hợp với quy định pháp luật.

Thứ hai, cần quan tâm, chú trọng công tác phát triển đội ngũ giảng viên. Chú trọng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên tại chỗ, có chiến lược phát triển lâu dài, quan tâm đến việc liên kết sử dụng đội ngũ giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo khác.

Thứ ba, cần tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo. Cần thay đổi quan điểm tiếp cận trong công tác đào tạo, công tác đào tạo phải hướng tới mục tiêu sinh viên ra trường đạt được ba tiêu chí: có tầm nhìn chiến lược; có tư duy thực tiễn; là người hoạt động năng nổ, tích cực. Để đạt được điều này, các giảng viên phải có trình độ và có phương pháp giảng dạy thích hợp, đội ngũ giảng viên phải thường xuyên đi thực tiễn ở các địa phương để có thể lồng ghép các nội dung thực tiễn vào trong bài giảng.

Thứ tư, cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Trang thiết bị hiện đại mới có thể giúp xây dựng môi trường dạy và học tiên tiến, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng và khẳng định thương hiệu của Phân hiệu.

Để thực hiện bốn nhiệm vụ nêu trên, Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo Phân hiệu cần tập trung vào sáu giải pháp cụ thể như sau:

Một là, cần có hoạt động tự đánh giá lại mình, qua đó soi lại xem mình đang đứng ở vị trí nào, từ đó mới có thể xác định cụ thể lộ trình phát triển của Phân hiệu.

Hai là, đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh thương hiệu. Không ngừng phấn đấu vươn lên khẳng định uy tín, thương hiệu của Phân hiệu nói riêng và của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung thông qua việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo lập sự tín nhiệm của xã hội với thương hiệu của Phân hiệu và của Nhà trường.

Ba là, thúc đẩy và có lộ trình thực hiện Đề án tự chủ. Cần xác định rõ: Cơ chế tự chủ đại học là để giúp các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo là quan trọng nhất, không phải tự chủ là cơ hội để tăng thu nhập và được giao thêm quyền. Vì vậy, cần xây dựng đề án và có chiến lược phát triển lâu dài trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định thương hiệu của Phân hiệu và của Nhà trường để tăng trưởng và phát triển bền vững.

Bốn là, cần có nghiên cứu để xác định nhu cầu xã hội đối với các sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo để từ đó đánh giá được yêu cầu của các cơ quan, đơn vị tuyển dụng và sử dụng sinh viên tốt nghiệp từ Phân hiệu, từ Nhà trường. Qua đó, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, cung cấp các kiến thức, kỹ năng thiết thực, phù hợp cho sinh viên để có thể đáp ứng yêu cầu của cơ quan tuyển dụng, sử dụng. Phân hiệu cũng có thể nghiên cứu hướng liên kết đào tạo với các trường đại học của nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm là, nghiên cứu để xây dựng mô hình quản trị đại học mới theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Tổ chức tốt, quản trị tốt là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.

Sáu là, kiện toàn tổ chức bộ máy của Phân hiệu, sớm ban hành các quy chế làm việc, sắp xếp lại vị trí cán bộ làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Xây dựng bộ máy, tập thể của Phân hiệu đoàn kết, nhất trí để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra.

PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

          Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã phát biểu cảm ơn những quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung và Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Sự quan tâm của tập thể Lãnh đạo Bộ và của cá nhân Bộ trưởng dành cho Trường và Phân hiệu là nguồn động lực to lớn giúp Trường và Phân hiệu phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Nội vụ giao phó./.

 

(Nguồn: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh)