Thông báo kết quả thi và Quyết định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2019 chuyên ngành Quản lý công