Thông báo điều chỉnh lịch thi học phần Tin học cơ bản 2 các lớp ĐH trúng tuyển 2018

Thông báo điều chỉnh lịch thi học phần Tin học cơ bản 2 các lớp ĐH trúng tuyển 2018

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất phục vụ thi trực tuyến học phần Tin học cơ bản 2, các lớp Đại học chính quy, trúng tuyển năm 2018. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo điều chỉnh lịch thi như sau:

(Lưu ý: Danh sách các nhóm thi, sinh viên xem phần phía dưới thông báo này)

1. Lớp 1805LHOE - Nhóm 1

2. Lớp 1805LHOE - Nhóm 2

3. Lớp 1805QLND - Nhóm 1

4. Lớp 1805QLND - Nhóm 2

5. Lớp 1805QLNE - Nhóm 1

6. Lớp 1805QLNE - Nhóm 2

7. Lớp 1805QLNF - Nhóm 1

8. Lớp 1805QLNF - Nhóm 2

9. Lớp 1805LHOE - 1805QLND (danh sách còn lại)

10. Lớp 1805QLNB - 1805QLNE - 1805QLNF (danh sách còn lại)

Administrator (Nguồn: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng)