Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng các lớp 16.TC115, 16.TC116 trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016-2018 VLVH