Kế hoạch thi tốt nghiệp và bế giảng lớp ĐH Quản lý nhà nước (2014-2018) hình thức vừa làm vừa học