Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy (dự thảo)