Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy (dự thảo)

Dự thảo Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy

Dự thảo Kế hoạch học tập học kỳ 2 các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy, năm học 2018-2019 tại Phân hiệu.

1. Các lớp CĐ, ĐH trúng tuyển 2017 (Năm 2)

2. Các lớp CĐ, ĐH trúng tuyển 2018 (Năm 1)

Lưu ý: Khi triển khai lịch học theo tuần, có thể sẽ có sự thay đổi. Các bạn sinh viên theo dõi lịch tuần tại bảng tin và trên website để nắm rõ lịch học của lớp mình. 

(Nguồn: Phòng QLĐT&CTSV)