Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính được thành lập theo Quyết định số /QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Trụ sở làm việc: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 39843965
 

 
Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số     /QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công tác thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.

I. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo phòng:

 • Hồ Thị Bình - Trưởng phòng, Kế toán trưởng
 • Võ Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng

2. Viên chức thuộc phòng:

 • Nguyễn Xuân Quỳnh - kế toán viên
 • Trần Thị Kim Ánh - kế toán viên
 • Trịnh Thị Tịnh - kế toán viên
 • Nguyễn Thị Oanh Kiều - kế toán viên

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị thuộc Phân hiệu xây dựng quy chế quản lý tài chính, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính, tiêu chuẩn, định mức trang bị và sử dụng tài sản nhà nước, công tác đầu tư xây dựng cơ bản áp dụng trong Phân hiệu (Quy chế chi tiêu nội bộ) theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu thực hiện các quy định của Nhà nước và của Trường về quản lý tài chính tài sản nhà nước, quản lý kinh phí sự nghiệp, quản lý đầu tư và xây dựng được giao;
 • Xây dựng kế hoạch dự toán các nguồn tài chính hàng năm của Phân hiệu; lập dự toán thu – chi các nguồn tài chính gồm: ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lệ phí tuyển sinh, lệ phí tốt nghiệp và các lệ phí khác;
 • Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và học phí theo quy định của pháp luật;
 • Theo dõi phản ánh tình hình hoạt động liên kết đào tạo và hợp đồng dịch vụ theo các hợp đồng đã ký và thanh quyết toán theo đúng quy định;
 • Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; chi trả học bổng, trợ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. Theo dõi và thanh toán các khoản: BHYT, BHXH, KPCĐ với cơ quan bảo hiểm và Công đoàn các cấp;
 • Theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng quý cho các viên chức, người lao động và khách vãng lai; nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế đúng thời hạn. Theo dõi việc sử dụng biên lai thu tiền và báo cáo thuế việc sử dụng biên lai thu tiền theo đúng quy định hàng quý và quyết toán năm với cơ quan thuế;
 • Định kỳ hàng năm chủ trì thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản trang thiết bị kỹ thuật. Thực hiện công tác kiểm tra kế toán của cấp trên và tự kiểm tra về tài chính kế toán trong Phân hiệu;
 • Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của Nhà nước;
 • Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng; quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Phân hiệu và của pháp luật.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc về hoạt động của Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Một số hình ảnh hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tài chính:
 
1
 
 
3
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây