Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ 
THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Trụ sở làm việc: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3984.9859
Email: khcn.cstphcm@gmail.com

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin – Thư viện

1. Lãnh đạo phòng:
  • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Phân hiệu, phụ trách phòng
  • Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Huyền Trang
2. Danh sách viên chức thuộc phòng:
  • Cử nhân: Lê Hồng Huệ - Giảng viên Tiếng Anh
  • NCS: Lê Xuân Hậu  - Chuyên viên
  • Cử nhân: Nguyễn Phạm Đức Hoàng - Chuyên viên

II. Giới thiệu về phòng QLKH, HTQT & TTTV

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
qd
Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin – Thư viện là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Phân hiệu Quản lý và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin thư viện tại Phân hiệu.
 
hinha
Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin – Thư viện được quy định cụ thể tại Quyết định số 331/QĐ-PHHCM, ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
vitri
 
vitri2
vitri3
vitri4
 

III. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên: 
  • Đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và vai trò gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới tại thành phố Hồ Chí Minh” , TS. Nguyễn Thị Phương chủ nhiệm đề tài (đang thực hiện)
  • Đề tài cấp Trường: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” , TS. Nguyễn Thị Phương chủ nhiệm đề tài (đang thực hiện)
  • Đề tài cấp Trường: “Quản lý hoạt động đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp”, TS. Lê Văn Quyến chủ nhiệm đề tài (đang thực hiện)
  • Đề tài cấp Khoa: “Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp”, ThS. Phạm Hồng Đạc chủ nhiệm đề tài (đang thực hiện)
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên: Năm học 2019 – 2020 có 15 đề tài sinh viên được phê duyệt và đang tiến hành triển khai thực hiện.
- Định hướng kế hoạch hàng năm Phòng sẽ tham mưu và chủ trì phát hành 02 số Nội san (tháng 4 và tháng 10 hàng năm).
Tin bài: Administrator
Nguồn: Phòng QLKH,HTQT&TTTV

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây