Thông báo nộp bài tiểu luận học kỳ VI của hệ Đại học chính quy trúng tuyển năm 2018 và học kỳ IV của Đại học chính quy trúng tuyển năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc nộp bài tiểu luận, bài tập lớn HK VI của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trúng tuyển năm 2018 và HK IV của sinh viên trúng tuyển năm 2019 qua mạng internet
j
 
 

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà Trường về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bện. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo về việc nộp bài tiểu luận, bài tập lớn học kỳ VI của sinh viên hệ Đại học chính quy trúng tuyển năm 2018 và học kỳ IV của sinh viên hệ Đại học chính quy trúng tuyển năm 2019 qua mạng internet như sau:
Sinh viên nộp bài bằng file mềm cho phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn sau:
- Sinh viên làm tiểu luận theo đúng mẫu quy định;
- Trong bài không được phép ghi tên, MSSV;
- Tờ bìa không cần ghi tên khoa;
- Không ghim phiếu phách;
- Sinh viên chuyển file bài thi sang định dạng PDF;
- Tên file của bài thi được đặt như sau: mã sinh viên_họ tên sinh viên ­­(viết liền không dấu)_tên học phần (được viết tắt)
Ví dụ: tên file của học phần Quản lý hộ tich của sinh viên Nguyễn Văn A, mã sinh viên 1805LHOE001 sẽ là 1805LHOE001 NguyenVanA QLHT.
- Sinh viên Lưu ý: Tên file bài thi phải đặt đúng theo hướng dẫn để tránh mất bài thi, trong trường hợp sinh viên đặt tên không đúng theo yêu cầu dẫn đến mất bài thi thì sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bài thi chỉ được nộp 1 lần, do đó sinh viên cần kiểm tra kỹ bài trước khi nộp qua link.
- Sinh viên có thể copy đường dẫn nộp bài theo bảng sau: 
  1. Đường link nộp bài các môn HK VI của sinh viên khoá 2018
Stt Tên học phần Đường link nộp bài
1 Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyQNQPVhsi8-zSLHJ9XJfolyBbv0hOn_VedtmMgdtg-ncMzQ/viewform?usp=sf_link
2 Quản lý nhà nước về văn hóa – giáo dục – y tế https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ohtViFLHeiNJDwi6WDOxzb24ZSkZy-dgRzegv0_fnpDhtw/viewform?usp=sf_link
3 Tư pháp quốc tế https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHMWZA5mx7BDJzzkz6qJ8hWZHAslNb0B6EWsAPBnVUSQMWjA/viewform?usp=sf_link
4 Quản lý nhà nước về kinh tế https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPZGuybQ-dgmFiF72hiGMWTbs-EKN9eo8V7XFRMZIPCJ5buQ/viewform?usp=sf_link
5 Luật Hành chính so sánh https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2W0AaskkY3mBNz1jJgGo_tlzV2xA3zbcescVC7o2EjxzDw/viewform?usp=sf_link
6 Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz5qrM6m8qZ0fmIa0x0MyXZkpOgWje1cL62fS4bm1P6QYUBg/viewform?usp=sf_link
7 Quản lý hộ tịch https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsF9-nquGBA5xNHTif-xSJg7Ojfk5TNQAbahDmKNfAqYobA/viewform?usp=sf_link
8 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqGH2TgyPRKkSOydFPH71jUgciBwJRlbk5IUj22ibC5Kgq7Q/viewform?usp=sf_link
9 Hoạch định và phân tích chính sách công https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZwt0CD0rgEKxbivoAupbaalj6zGGRe2sKBfF13SUQXQ1Uwg/viewform?usp=sf_link
10 Cải cách hành chính nhà nước https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed-NNEhDDYJsOs7eaU8Nfjp8STMcplfgrVHwrocADhXvlQKQ/viewform?usp=sf_link
11 Thủ tục hành chính https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFbaDmfErj1vFA0_00pa3FncmLUDxfhN6kEWNQqMKUYoR5fw/viewform?usp=sf_link
12 Công chứng, chứng thực https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoHKFBUAhgNJCRo2OrD1jtLTMtclIuAjoKycqrYDPJskYSQ/viewform?usp=sf_link

2.Đường link nộp bài các môn HK IV của sinh viên khoá 2019
 
Stt Tên học phần Đường link nộp bài
1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUsm8syOzH_yAug_SbjOP-6-JorNf4QOXFFtNquW0aGZhYMw/viewform?usp=sf_link
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb-VU2lS4KITMxXmDf3mO5RRknkfHWqOddyI7Nj9VMUFSLWg/viewform?usp=sf_link
3 Quản trị nhân lực đại cương https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-dVuu7h0CB2GUIBI62G2JJV1JmgoVuSXkcS14KNTBbjMhuA/viewform?usp=sf_link
4 Luật Tố tụng hình sự https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvLIaG2oZgJkfJREohesryJhABF4UMPGq3WIPcRfBHoITBog/viewform?usp=sf_link
5 Kĩ thuật điều hành công sở https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd467RZzAOfHJCmIlqpqkVlpPqhAlrr0uBGUaj8sp_YTL53lQ/viewform?usp=sf_link
6 Hệ thống chính trị Việt Nam https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZc66HfpeEIkNnLCf22wI72lz2O8QAouUuDogdrYjRnZGWsA/viewform?usp=sf_link
7 Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quản lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSk8mCA8SN-QsinqW4T7_bD0_6vcFm8J1-1CRVHh1Ns2wyhA/viewform?usp=sf_link
8 Lịch sử học thuyết chính trị - pháp lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvOGIKbfjb6IK7tAvzZpl2XD4oh5RKp_3oxTRq0EDffFWZ0w/viewform?usp=sf_link
9 Kỹ năng làm việc nhóm https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTA9wXwaIzMcD6sCM-mdKyrP8IXnFoW0odF8cQOCtRgAfGTg/viewform?usp=sf_link
10 Quản lý học đại cương https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ryRUz8mSmKCCSi1o6XrUhcHiEjUEL-eU1K8CsRd2dNsVrA/viewform?usp=sf_link
11 Hoạch định và phân tích chính sách công https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFlKHdo0S9690fZtnaa3CTeQnTh-05v3vorgEz2lKeKuEvcQ/viewform?usp=sf_link
12 Luật Hiến pháp nước ngoài https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-vahN--gu9ghuX6Zc3Mvxgn-d4nSF2PYQYJvzMuwYRyXtA/viewform?usp=sf_link
13 Thủ tục hành chính https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeH4eLzyur0RaFMy0KPqVGVdXO7ojDGuWajRn-GRI69sTpIg/viewform?usp=sf_link
14 Văn hóa và đạo đức quản lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrnWzMBgFiUkWj2En_8iZMnR4VzO8p708sfZqZfZXPne3rQ/viewform?usp=sf_link
15 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwGvMFt1Gd4mOUvXl4bXdVeb1v95mfsZsfGXy4hioYNkHIw/viewform?usp=sf_link
16 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekn7MGJn4LKTgXx1KWWdv66geoFLdVUMIulNnQcoEI1rv3Zg/viewform?usp=sf_link

 

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây