Thông báo nộp bài Tiểu luận học kỳ III lớp Đại học liên thông QTVB 1908 và lớp LTHB 1908B

THÔNG BÁO
Về việc nộp bài tiểu luận, bài tập lớn HK III (đợt 1) của học viên lớp Đại học  liên thông Khoá 2019 (Lớp Quản trị văn phòng 1908 QTVB và Lớp Lưu trữ học 1908 LTHB)
qua mạng internet
 
 
   

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo về việc nộp bài tiểu luận, bài tập lớn học kỳ III (đợt 1) của học viên hệ Đại học liên thông khoá 2019 lớp Quản trị văn phòng 1908 QTVB và lớp Lưu trữ học 1908 LTHB qua mạng internet như sau:
Học viên nộp bài bằng file mềm cho phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn sau:
- Học viên làm tiểu luận theo đúng mẫu quy định;
- Trong bài không được phép ghi tên, MSSV;
- Tờ bìa không cần ghi tên khoa;
- Không ghim phiếu phách;
- Học viên chuyển file bài thi sang định dạng PDF;
- Tên file của bài thi được đặt như sau: mã học viên_họ tên học viên ­­(viết liền không dấu)_tên học phần (được viết tắt)
Ví dụ: tên file của học phần Quản lý hộ tich của học viên Nguyễn Văn A, mã học viên 1805LHOE001 sẽ là 1805LHOE001 NguyenVanA QLHT.
- Học viên Lưu ý: Tên file bài thi phải đặt đúng theo hướng dẫn để tránh mất bài thi, trong trường hợp học viên đặt tên không đúng theo yêu cầu dẫn đến mất bài thi thì học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bài thi chỉ được nộp 1 lần, do đó học viên cần kiểm tra kỹ bài trước khi nộp qua link.
- Học viên có thể copy đường dẫn nộp bài theo bảng sau: 
  1. Đường link nộp bài các môn HK III của lớp Quản trị văn phòng 1908 QTVB
Stt Tên học phần Đường link nộp bài
1 Văn bản giao dịch thương mại quốc tế https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiRFOfHQvcT6xlMpoJf-X5bJVO1cUGNDg8vQEcPt3qHrJx-w/viewform?usp=sf_link
2 Kỹ năng tổ chức và kiểm tra trong quản trị văn phòng https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxi4-FNrRJXTk_JLuYcuB0-sBkVvtav_RI2sUnXrN9kW-Hnw/viewform?usp=sf_link
3 Ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong công tác văn phòng https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez4fkRzw9vt6zdA0TY994_kY0proLBFmtu3xSqsOl2H75OtQ/viewform?usp=sf_link
4 Văn bản của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj3Sq6iNCd355v_FRfb_FM-dQCsg1uLEZGUjAa71-g4kYFyg/viewform?usp=sf_link
5 Quản trị văn phòng doanh nghiệp https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM_8PV5AgPKTm7UaiImrIBRC7QeQt2O75W02hvm3JEFVkuJw/viewform?usp=sf_link
6 Kế toán doanh nghiệp thương mại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpA3jW985Rnq0PvCjAR4Xo6s01lMJV26GaqCvB4_pPuxzOw/viewform?usp=sf_link
7 Nguyên lý kế toán https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAIATCWzUqdSWHhdbr-f4PTXCGcIIoVdhEI52Svgkv9R-KdQ/viewform?usp=sf_link
8 Lịch sử tư tưởng quản lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooBci-Avtr7yiKC-G0XOTJqW_1-9P4guN5bmf6ikmieBgjA/viewform?usp=sf_link
 
  1. Đường link nộp bài các môn HK III của lớp Lưu trữ học 1908 LTHB
 

Stt
Tên học phần Đường link nộp bài
1 Nhập môn công tác văn thư https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2r2FeieNDVifRsCMGaLdJzuh1c8q3SwnARoXT9lBCfYPQWw/viewform?usp=sf_link
2 Nhập môn lưu trữ học https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVtKuq5wwkdsmt08cWKCMX2245IHFW22XjRuDaJKQoXj39Uw/viewform?usp=sf_link
3 Tổ chức quản lý văn bản https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Y55t2xakO2GJ8qhJQwTzn2V_jYkwE5G-bPBwXM4sYGdJaw/viewform?usp=sf_link
4 Thu thập tài liệu lưu trữ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpt0kpAzApUj4xE-e2PKshs2zJggjKAlwgkIVi7YNNj9xSWA/viewform?usp=sf_link
5 Tổ chức tài liệu phông lưu trữ quốc gia Việt Nam https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL6LFRQkXSj_GObsP9JQUFop5GoKxX5qtupptbX869MRn9ZA/viewform?usp=sf_link
6 Kỹ năng làm việc nhóm https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx59q-CvjlRr16QDYybeSEzsGngTj1BjOD_pzeVW_F0M8cCw/viewform?usp=sf_link
7 Quản lý văn bản và lập hồ sơ tài liệu điện tử https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-YgOyMMpSVLqJdcVCf5038m4m9NXmFPRpILuRvUas-e0G3w/viewform?usp=sf_link


 

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây