Trang chủ Tin tức - Thông báo Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

Phân hiệu tại TP. HCM bảo vệ thành công thuyết minh đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và vai trò gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới tại TPHCM”

Chiều ngày 07/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh đã bảo vệ thành công thuyết minh Đề tài cấp Thành phố “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và vai trò gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới tại Thành phố Hồ Chí Minh” – do TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu đăng ký làm chủ nhiệm đề tài.

 Hội đồng thẩm định (Hội đồng) gồm 06 thành viên do TS Văn Thị Ngọc Lan, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Bùi Thị Ngọc Trang, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Phản biện 1; TS. Trần Phi Phượng, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Phản biện 2; ThS. Nguyễn Thị Nhung, TT Nghiên cứu giới và gia đình, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Ủy viên; ThS. Trần Thị Kim Thanh, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động TBXH TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên; ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hương, Sở Khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Thư ký Hội đồng.

            Tham dự buổi bảo vệ, ngoài các thành viên Hội đồng và nhóm nghiên cứu, còn có sự tham gia của Bà Huỳnh Lưu Trùng Phùng - Phó Trưởng phòng, phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

           Quang cảnh buổi thuyết minh Đề tài

            Tại buổi bảo vệ, TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh, chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt thuyết minh của Đề tài. 

            Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, điều này cho thấy công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Trong những năm qua, Đảng ủy và chính quyền TP. Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn thành phố. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và các quy định của Chính phủ về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động “Thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” gắn với việc triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố trong cùng giai đoạn 2007-2017.

TS. Nguyễn Thị Phương, chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu, trình bày thuyết minh

          Để các mục tiêu bình đẳng giới đạt được kết quả một cách toàn diện, bên cạnh những thành tựu đã được, cần thiết phải có những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy bình đẳng giới trong một số lĩnh vực khác, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Vì vậy, đa số thành viên Hội đồng tán thành vai trò quan trọng của việc thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và vai trò gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới tại thành phố Hồ Chí Minh” sẽ có ý nghĩa đóng góp các đề xuất, giải pháp giúp cho thành phố Hồ Chí Minh có thể đồng bộ hóa các mục tiêu bình đẳng giới của thành phố, thúc đẩy công tác bình đẳng giới của thành phố đạt được các kết quả một cách toàn diện nhất. Đồng thời, cũng có thể khẳng định, đây là một đề tài khoa học có tính mới và không bị trùng lặp với các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước.

            Đánh giá nội dung thuyết minh nhiệm vụ của Đề tài, các thành viên Hội đồng nhất trí rằng Đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao đối với việc phát huy vai trò của gia đình trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng cũng đưa ra một số ý kiến góp ý để nhóm nghiên cứu hoàn thiện thuyết minh đề tài.

            Nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng

          Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Thị Phương đã cảm ơn những ý kiến của Hội đồng, trên cơ sở đó nhóm sẽ tiếp thu và hoàn thiện nội dung thuyết minh đề tài, nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất. TS. Nguyễn Thị Phương cũng mong muốn trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tư vấn của cá nhân các thành viên Hội đồng.

            Kết quả các thành viên Hội đồng đã nhất trí biểu quyết thông qua, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện thuyết minh và nộp về cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố trước ngày 28/8/2019 để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định./.

Lê Thị Huyền Trang (Nguồn: Phòng QLKH&HTQT)