Phương châm

Thông báo nộp bài tiểu luận, bài tập lớn học kỳ Phụ năm 2020

Chủ nhật - 05/09/2021 22:58
Thông báo nộp bài tiểu luận, bài tập lớn học kỳ Phụ năm 2020
                                                                   THÔNG BÁO
                                   V/v hướng dẫn nộp bài tiểu luận, bài tập lớn học kỳ phụ
                            của sinh viên các lớp hệ ĐH chính quy khoá 2020 - 2021 qua mạng

 
   

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo về việc nộp bài tiểu luận, bài tập lớn học kỳ phụ của sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2020 – 2021qua mạng như sau:
1. Sinh viên nộp bài bằng file mềm cho phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;
2. Sinh viên làm bài và nộp bài theo hướng dẫn sau:
- Trong bài KHÔNG được phép ghi tên, mã số sinh viên;
- KHÔNG ghim phiếu phách, phiếu chấm điểm vào bài thi và KHÔNG nộp lên link,
- Tên file của bài thi được đặt như sau: mã sinh viên (bao gồm mã lớp và mã số)_họ tên sinh viên ­­(viết liền không dấu)_tên học phần (được viết tắt)
Ví dụ: tên file của học phần Tổ chức học của sinh viên Nguyễn Văn A, mã sinh viên 2005QTVG001 sẽ là 2005QTVG001 NguyenVanA TCH.
- Sinh viên Lưu ý: Đọc kỹ tên môn trên đường link để tránh nộp nhầm môn thi. Tên file bài thi phải đặt đúng theo hướng dẫn để tránh mất bài thi, trong trường hợp sinh viên đặt tên không đúng theo yêu cầu dẫn đến mất bài thi thì sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bài thi CHỈ ĐƯỢC NỘP 1 LẦN, do đó sinh viên cần KIỂM TRA KỸ BÀI trước khi nộp qua đường link.
- Sinh viên copy đường link từng môn về máy tính theo bảng sau:
Stt Tên học phần Đường link nộp bài các môn học kỳ phụ
01 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPm4YOBx-Tb3h6G6TP5ZGhZXHjLpZe0DU9ZW5bZz6Ti4Yxeg/viewform?usp=sf_link
02 Kinh tế học https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-plMdQ-BBMV00YuMOomF_uyeJp0ddtdmEwKL5JAlVVIaqIg/viewform?usp=sf_link
03 Phương pháp nghiên cứu khoa học (của học kỳ phụ)
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPyTaRUfKuye3EacwtACmOT6B_cL6iR4HPObERAvUBURXzYg/viewform?usp=sf_link
Lưu ý: Đây là đường link của học kỳ phụ, các lớp chính quy khóa 2020 KHÔNG nộp bài vào đây
4 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjeLHoFndQuZxvbVxryCsgYACqGJTSa_tEMLzGtVjOAgj_xg/viewform?usp=sf_link
5 Công tác văn thư và lưu trữ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn5JtZTDmC2pTNg5bP4oIPUzwJbNlil-2XX0vIQzTwYsnJLQ/viewform?usp=sf_link
6 Kỹ thuật điều hành công sở https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-U0kNux7O7ETghN_3F5-R6RMUG6bMj-86sk6J-9qdlgMFyQ/viewform?usp=sf_link
7 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdbtuWfGcU7bR5X3RRdEUEBeEmBZwavEHFFxqrPhBYX2qRMA/viewform?usp=sf_link
8 Tâm lý học quản lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDuvUaipsGHxGHuDjmhfAZ247yhgp0Az_4hxLYISNRgqIAFA/viewform?usp=sf_link
9 Lịch sử tư tưởng quản lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvKbxKF26zoBntaJSaOHwTCjdDaLyTT14Wua3x2GoRkBs1eQ/viewform?usp=sf_link
10 Quản trị học https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf55IEwPQ8uyQAQQspPy29YFlIH__UCwGhHO9liOEd5dHcWLw/viewform?usp=sf_link
11 Tư tưởng Hồ Chí Minh https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkxSwEigZ4L7IYeB-TdoflN4YyfHJuSPk5AhStcekFcrjY-Q/viewform?usp=sf_link
12 Pháp luật đại cương https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegzNLaJjaTqzddMtF5rNna27l2G14HIwThPF-RoO6YJ6WHmQ/viewform?usp=sf_link
13 Tổ chức học https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9jDMf77eOZjPhbulF8rtMvF0hR1efOHkL5SFMNaPk3R4WJQ/viewform?usp=sf_link
14 Thông tin phục vụ lãnh đạo quản lý https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSlHhwpVGrx1P0QBR-P3xiatG8mgEk2o24HtfFE3ZrGhrIRQ/viewform?usp=sf_link
15 Lý luận về nhà nước và pháp luật https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxUN_RWv1oiOZliPT-4j9YNXuNtHprfu0MfNjikzIvEnpP7g/viewform?usp=sf_link
16 Tiếng Việt thực hành https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT059xGU-z22Mok1THyNqT8EmwzojHKNUmXvrKC8dGkib9dg/viewform?usp=sf_link
17 Luật Hành chính https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedi8mImpvk4g7IbESKuJbnTNMvJl0kUuxpungVyQCXil_OJg/viewform?usp=sf_link
18 Môi trường và phát triển bền vững https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBBZq79hxLgcY13LjI5PHBrwNSOnaIfmREST4z01lnUfWJw/viewform?usp=sf_link
19 Chủ nghĩa xã hội khoa học https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15HQ-K-Jo9l4r9TrGjhAGD4HwO4QNeAjnG5cnpKbiNgj9qA/viewform?usp=sf_link

 
DANH MỤC
TRA CỨU
Thư viện ảnh
Cơ sở đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây