PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT: MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020

Tổng hợp: Văn Quyến – Đức Hiệp
 
Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 09 năm 2020, như: Luật sư xúi giục khách hàng khai sai sự thật bị phạt đến 40 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề cho người lao động bị tai nạn; tăng mạnh mức phạt với người ngoại tình; Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt; “Trạm thu giá” lại trở về tên “trạm thu phí”; Hướng dẫn đăng ký hộ tịch trực tuyến từ ngày 15/9/2020; Bỏ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ; Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh; Chính thức ban hành chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật; Hướng dẫn xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trang thiết bị y tế; Không kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức trong thời gian được bảo vệ; Tăng định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên ĐH đến 350 giờ/năm học...

Ví dụ:
  • Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt
Đây cũng là một nội dung đáng chú ý khác tại Nghị định 82.
Theo đó, trước đây, bố, mẹ đăng ký khai sinh cho con không đúng thời hạn quy định (tức là trong vòng 60 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra) sẽ bị phạt cảnh cáo.
Tuy nhiên, theo Nghị định 82 có hiệu lực vào đầu tháng 09 thì quy định này đã bị bãi bỏ.
Ngoài ra, Nghị định 82 cũng tăng mạnh mức phạt đối với các vi phạm về đăng ký khai sinh như:
- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ đã được cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh: phạt từ 01 - 03 triệu đồng;
- Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; sử dụng giấy tờ của người khác để đăng ký khai sinh: phạt từ 03 - 05 triệu đồng. 
  • Quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên
Tại Nghị định 84 cũng có hiệu lực từ ngày 01/09/2020, Chính phủ đã có hướng dẫn mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp.
Cụ thể, giáo viên mầm non, giáo viên các cấp phổ thông, trường chuyên biệt được nghỉ hè 08 tuần bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.
Giáo viên trường trung cấp và giảng viên cao đẳng được nghỉ hè 06 tuần gồm cả nghỉ phép hằng năm.
Riêng trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc cấp bách, thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền.
  • Bảo vệ vị trí công tác cán bộ, công chức là người tố cáo
Theo Thông tư 03 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 05/9/2020, cán bộ, công chức, viên chức là người tố cáo sẽ được bảo vệ vị trí công tác.
Cụ thể, sẽ không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.
Đồng thời, không thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp:
-  Được sự đồng ý của người đó                                      
- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác;
- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
  • Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá 800.000 đồng/người/lần
Nội dung này được quy định tại Nghị định 88 có hiệu lực từ ngày 15/9/2020.
Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp, tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động khám, sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800.000 đồng/người/lần khám.
(Theo quy định cũ, mức hỗ trợ vẫn bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám).      
  • “Trạm thu giá” lại trở về tên “trạm thu phí”
Trước đây, năm 2010, tại Thông tư 05, Bộ Giao thông Vận tải đã đặt tên cho nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ là trạm thu phí đường bộ.
Năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải lại ban hành ra Thông tư 49, thay thế Thông tư 05. Trong đó đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá.
Từ ngày 15/9/2020, Thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải sẽ có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 49 nêu trên. Theo quy định của Thông tư này, trạm thu giá sẽ được trở về với cái tên ban đầu của nó, là trạm thu phí.
Cũng theo Thông tư này, trước khi thành lập trạm thu phí phải công khai vị trí đặt trạm.
Trong suốt quá trình thu, đơn vị thu phải công khai các thông tin trên biển báo điện tử thông tin về tổng thời gian được thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, thời điểm bắt đầu thu, doanh thu tháng trước của trạm thu phí số điện thoại để tiếp nhận thông tin phản ánh…MỘT SỐ VĂN BẢN NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020

NGHỊ ĐỊNH:     

1) Nghị định 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (ngày ban hành: 17/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
2) Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (ngày ban hành: 15/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
3) Nghị định 81/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (ngày ban hành: 09/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
4) Nghị định 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (ngày ban hành: 17/07/2020; ngày có hiệu lực: 07/09/2020)
5) Nghị định 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (ngày ban hành: 28/07/2020; ngày có hiệu lực: 15/09/2020)
6) Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (ngày ban hành: 28/07/2020; ngày có hiệu lực: 15/09/2020)
7) Nghị định 86/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển (ngày ban hành: 23/07/2020; ngày có hiệu lực: 15/09/2020)
8) Nghị định 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (ngày ban hành: 08/07/2020; ngày có hiệu lực: 17/09/2020)
9) Nghị định 89/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (ngày ban hành: 04/08/2020; ngày có hiệu lực: 20/09/2020)

THÔNG TƯ
1) Thông tư 02/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ (ngày ban hành: 14/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
2) Thông tư 67/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (ngày ban hành: 10/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
3) Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (ngày ban hành: 10/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
4) Thông tư 63/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (ngày ban hành: 25/06/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
5) Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (ngày ban hành: 30/06/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
6) Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật (ngày ban hành: 29/06/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
7) Thông tư 59/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý (ngày ban hành: 18/06/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
8) Thông tư 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh (ngày ban hành: 14/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
9) Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp (ngày ban hành: 10/07/2020; ngày có hiệu lực: 01/09/2020)
10) Thông tư 03/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (ngày ban hành: 21/07/2020; ngày có hiệu lực: 05/09/2020)
11) Thông tư 17/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí (ngày ban hành: 17/07/2020; ngày có hiệu lực: 10/09/2020)
12) Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (ngày ban hành: 27/07/2020; ngày có hiệu lực: 11/09/2020)
13) Thông tư 03/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc (ngày ban hành: 28/07/2020; ngày có hiệu lực: 15/09/2020)
14) Thông tư 15/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (ngày ban hành: 22/07/2020; ngày có hiệu lực: 15/09/2020)
15) Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngày ban hành: 06/08/2020; ngày có hiệu lực: 21/09/2020)
16) Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập (ngày ban hành: 06/08/2020;ngày có hiệu lực: 21/09/2020)
17) Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (ngày ban hành: 24/07/2020; ngày có hiệu lưc: 28/09/2020)
18) Thông tư 77/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (ngày ban hành: 14/08/2020; ngày có hiệu lực: 28/09/2020)

QUYẾT ĐỊNH
1) Quyết định 299/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (ngày ban hành: 19/08/2020; ngày có hiệu lực: 03/09/2020)
2) Quyết định 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương (ngày ban hành: 22/07/2020; ngày có hiệu lực: 15/09/2020)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. https://luatvietnam.vn/
  2. https://chidoandaian.wordpress.com


 

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây