Kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại Cách mạng tháng 8 năm 1945 của Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hôm nay !

          ThS. Đặng Thanh Tuấn
     - Giảng viên Khoa Pháp luật hành chính.

Cách đây 75 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đánh giá về ý nghĩa lớn lao này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã dành lại chính quyền cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc”.
 
bac ho
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã hoà cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bè lũ tay sai phản động, đưa dân tộc ta, đất nước ta từ một dân tộc không có bản đồ trên thế giới trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu, đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, từng bước hội nhập với quốc tế và tiếp bước trên con đường đổi mới, tiến lên “xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đó là thành quả to lớn của cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, của bao thế hệ cha anh trong đó các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên có nhiều đóng góp xứng đáng, với biết bao tấm gương anh dũng, kiên cường đã được khắc ghi vào lịch sử dân tộc.
Trong giai đoạn trước khởi nghĩa (1925 - 1945), được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, nhiều tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước lần lượt ra đời. Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên dưới ngọn cờ của Đảng từng bước hình thành, góp công vào cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng tám năm 1945. Tự hào đối với các thế hệ học sinh, sinh viên là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, thành lập và hợp nhất các tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn và các chi bộ Đoàn, tổ chức Đoàn TNCS mà hầu hết đảng viên, đoàn viên đều là những đồng chí xuất thân từ học sinh, sinh viên, như: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng...
Ngay sau khởi nghĩa giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi đến học sinh nhân ngày khai trường, năm học đầu tiên khi chúng ta làm chủ nước nhà: “… Non sông Việt Nam có thể trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với cường quốc năm châu hay không chính là một phần lớn ở công học tập của các em…” cho chúng ta thấy được đánh giá của Người về xác định tầm quan trọng đối với thế hệ trẻ tiếp bước, xây dựng con người mới, xã hội mới - những con người sẽ làm chủ xã hội tương lai.
Và sau cách mạng Tháng Tám thành công và xây dựng chế độ mới non trẻ, học sinh, sinh viên hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, xung kích thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm do Bác Hồ và Chính phủ đề ra.
75 năm qua (1945-2020), tinh thần cách mạng tháng Tám đã hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Thời gian đã lùi xa nhưng xét về ý nghĩa thắng lợi, những giá trị lịch sử tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam ta dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất này đều khắc sâu trong tâm khảm về một “Mùa thu Cách mạng”.
Hôm nay đây, trong những ngày thu năm 2020, lớp lớp người dân Việt Nam nói chung và học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng luôn tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh; được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, tiếp nối hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng Tám, bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Bước sang thế kỷ XXI, trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, sinh viên được xác định là bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực để thực hiện sự nghiệp cao cả ấy. Sinh viên Việt Nam hôm nay có quyền tự hào về truyền thống lịch sử ngàn năm dựng nước và giữa nước của dân tộc, khí thế đấu tranh cách mạng của cha anh đi trước, đó là:
- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ lựa chọn.
- Truyền thống hiếu học, làm chủ tri thức, lĩnh hội kiến thức.
- Truyền thống say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao... tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nghiên cứu khoa học.
- Tinh thần sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng bào, nhân dân; sinh viên tham gia phong trào tình nguyện, xung kích mọi mặt trận, sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Thế giới đang đứng trước nhiều biến đổi lớn, nhân loại đang tiến vào thời đại kỷ nguyên cách mạng 4.0 và bắt đầu một nền văn minh mới với tốc độ thay đổi của khoa học - công nghệ nhanh chưa từng thấy. Thời đại của nền kinh tế hiện nay dựa trên tri thức đang diễn ra trên toàn cầu. Việc tạo ra kiến thức và đổi mới công nghệ liên tục phát triển với tốc độ rất cao và tương tác thúc đẩy nhau đang tạo ra một thế giới được số hóa, tự động hóa, ngày càng trở nên hiệu quả và thông minh hơn, kết nối người dân với chính phủ, trường học, doanh nghiệp xuyên biên giới. Điều đó khiến cho tuổi trẻ Việt Nam khát vọng vươn lên mạnh mẽ với một tâm thế mới: Đổi mới, sáng tạo và năng động hơn bao giờ hết. Đồng thời thách thức ý niệm của chúng ta về vai trò thực sự của con người, của tuổi trẻ Việt Nam trước vận hội của đất nước.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay khi cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối mặt với muôn vàn khó khăn và thử thách khi mà nền kinh tế bị suy thoái, dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp khó lường tác động sâu sắc mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, cùng với đó tỷ lệ thất nghiệp và tệ nạn xã hội nảy sinh chiều hướng phức tạp, tình hình thời sự trên thế giới luôn biến động không ngừng và bất ổn, tác động mặt trái không nhỏ của mạng xã hội… đã làm cho tâm lý sinh viên phần nào chịu tác động, không tránh khỏi tâm lý hoang mang dẫn đến việc học tập giảm sút, suy nghĩ chưa thật sự chín chắn cần nhà trường và thầy cô giáo kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm từ đó có giải pháp chấn chỉnh, dẫn dắt và định hướng.
 
hinh anh sv nv 1
Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Nội tại TP. Hồ Chí Minh
với hoạt động Về nguồn ôn lại truyền thống đấu tranh của thế hệ đi trước


Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Nội tại TP. Hồ Chí Minh với sứ mệnh đào tạo đa ngành về lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan theo hướng phù hợp thực tiễn, hiện đại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác quản lý đào tạo theo hướng hiện đại, kết hợp lý thuyết và thực tiễn. Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực để phát triển toàn diện nhằm phục vụ tốt nhất đào tạo nguồn nhân lực và bền vững, mở thêm một số ngành mới đáp ứng yêu cầu ngành Nội vụ. Mặc dù mới hình thành và từng bước phát triển đã khẳng định vị thế trong khu vực phía Nam trong những năm gần đây và quy mô số lượng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Nội tại TP. Hồ Chí Minh so với các trường Đại học khác phần nào còn hạn chế, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, quan tâm sâu sắc của Ban giám hiệu Nhà trường, Đảng ủy Phân hiệu, Ban Giám đốc Phân hiệu và sự chăm lo của các thầy cô định hướng cho công tác đào tạo và phong trào sinh viên Phân hiệu từng bước ổn định, vững mạnh và đi lên, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, giữ vững ngọn lửa cách mạng, bước vào kỷ nguyên số, năng động sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, góp phần nhỏ tạo nên thế và lực mới cho đất nước hôm nay.
Chính vì lẽ đó, phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám và tiếp lửa truyền thống phong trào học sinh sinh viên nước ta, sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Nội tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức ra sức học tập, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi ý chí, tích cực sôi nổi tham gia các phong trào do nhà trường tổ chức với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” xung kích đi đầu, không ngại khó ngại khổ của bao thế hệ đàn anh đi trước cùng với phương châm “dưỡng tâm trong - rèn chí sáng - xây hoài bão lớn”  thực hiện di nguyện của Hồ Chủ tịch cùng nhau xây dựng “non sông đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” tất cả cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách đó cũng là món quà quý giá có ý nghĩa nhất kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các thầy cô nhà trường trong mùa thu Tháng Tám năm 2020 này ./.

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây