Thạc sĩ Quản lý Công - Chương trình lý tưởng dành cho lãnh đạo trẻ

THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
(Theo định hướng ứng dụng)

        Ngành Quản lý công của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý công góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công vụ, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công.
        Chương trình được thiết kế khoa học, tiếp cận các chương trình tiên tiến của các nước có nền hành chính phát triển nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên sâu để nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo; khả năng phát hiện, phân tích các vấn đề thực tiễn giúp cho người học, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác quản lý vận dụng nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.
        Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý công theo định hướng ứng dụng có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, nhiều môn học chất lượng, tạo cho mỗi học viên có cách nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo từ ý tưởng đến hành động. Đây là phương pháp học gắn lý thuyết với thực tiễn. Chất lượng dịch vụ chăm sóc học viên chuyên nghiệp xứng đáng với học phí bỏ ra, học viên theo học lĩnh hội được kiến thức để chuẩn bị tốt cho tương lai và công việc trong những năm trong thời kỳ hội nhập.
        Chương trình được thiết kế cho mọi đối tượng có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn về khoa học quản lý, khoa học hành chính như: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội; người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu về tổ chức bộ máy, quản trị tổ chức, tư vấn chính sách; người làm công tác tổ chức, nhân sự, lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.
         Chương trình Quản lý công được thiết kế linh hoạt phù hợp với thời gian biểu của học viên. Với 60 tín chỉ, 22 học phần và 10 tín chỉ luận văn, thời gian học trong 2 năm thực học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ giúp cho học viên vừa bảo đảm công việc, vừa tiếp nhận, cập nhật những kiến thức mới để áp dụng trong thực tiễn. Tốt nghiệp ngành Quản lý công trình độ thạc sĩ, học viên có được kiến thức, kỹ năng cụ thể sau:

 
1. Về kiến thức
         - Kiến thức chung: Đạt kiến thức Triết học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu quản lý công;
         - Kiến thức cơ sở ngành: Hiểu biết những kiến thức tổng quan về Quản lý công, chính trị, pháp luật trong quản lý công, kinh tế học trong quản lý công, khoa học Tổ chức, kiến thức về lịch sử các học thuyết quản lý, hành chính phát triển;
          - Kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế vận hành tổ chức, quản trị nguồn nhân lực khu vực công, quản lý tài chính các tổ chức công, kiểm soát trong khu vực công, hoạch định và phân tích chính sách công,...
         - Khối kiến thức tự chọn: Được thiết kế linh hoạt, đa dạng để học viên lựa chọn cho phù hợp với vị trí mình đang công tác: Dịch vụ công, phân cấp, phân quyền, quan hệ công chúng, kỹ năng lãnh đạo, quản trị địa phương, quản lý chiến lược, quản trị sự thay đổi trong khu vực công; phòng, chống tham nhũng trong quản lý công, chính sách kinh tế, chính sách tài nguyên, môi trường, chính sách văn hóa, y tế, giáo dục,...

 
2. Về kĩ năng
          - Kỹ năng cứng:
              + Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách công; phân tích và hoạch định được chính sách của một số ngành/ lĩnh vực cụ thể;
              + Kỹ năng phân tích và thiết kế tổ chức công;
              + Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công;
              + Kỹ năng quản lý tài chính trong các tổ chức công;
            + Kỹ năng quản trị các tổ chức công, bao gồm: Quản lý chiến lược khu vực công; Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công; Quản trị sự thay đổi trong khu vực công; Quan hệ công chúng trong khu vực công; Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công; Quản trị địa phương
- Kỹ năng mềm:
              + Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan.
              + Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh phục vụ hoạt động chuyên môn.
              + Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích, dự báo, phương pháp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực;
            + Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện, thẩm định, quản lý và đánh giá và viết báo cáo về các công việc, nhiệm vụ của chuyên viên hành chính làm việc trong các tổ chức công và tư.
               + Kỹ năng Tự học, tự đào tạo: có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành.
 
3.  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
          Sau khi tốt nghiệp, học viên có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:
          - Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công và đề xuất những sáng kiến có giá trị nâng cao khả năng vận dụng các nghiệp vụ vào thực tế;
           - Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn về hoạt động quản lý công;
          - Có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;
           - Có khả năng xây dựng chiến lược, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;
           - Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao liên quan đến hoạt động quản lý công; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề liên quan.

 
4. Vị trí việc làm
          Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý công có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, lãnh đạo; chuyên viên hành chính tại các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công và khu vực tư; các cơ quan, doanh nghiệp hoặc những tổ chức kinh tế, xã hội. Những đơn vị này bao gồm:
           - Các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
           - Các đơn vị hoạt động dịch vụ công, các trường Đại học, viện nghiên cứu;
           - Các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội
           - Tham gia xây dựng chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội;
           - Doanh nghiệp nhà nước từ trung ương đến địa phương;
           - Các doanh nghiệp, các công ty và các tổ chức tài chính tín dụng.
          Không chỉ có vậy, học viên còn có cơ hội học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục tham gia học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công, Chính sách công. Học viên có nghiệp vụ sư phạm tốt có thể trở thành giảng viên, tham gia giảng dạy, nghiên cứu về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh, thành phố, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

 
(Administrator - Khoa Hành chính học)

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây