Ngành Quản lý nhà nước - Nhu cầu về nguồn nhân lực, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

qlnn

NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Trình độ đào tạo: Đại học)
 
1. Nhu cầu về nguồn nhân lực ngành Quản lý nhà nước       
          Quản lý nhà nước là một trong những chuyên ngành được đào tạo rộng rãi và phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực; đặc biệt là những nước có nền kinh tế, chính trị, giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy sĩ, Australia, Nga, Nhật Bản, Singapore,... Ở Việt Nam, quản lý nhà nước được xem là một nghề đặc biệt trong xã hội. Đây là công việc dựa trên sử dụng quyền lực công để điều hành, quản lý các hành vi của tổ chức, cá nhân trong xã hội, nhằm đảm bảo ổn định và phát triển xã hội, theo các mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra. Do sử dụng quyền lực công nên phạm vi tác động và đối tượng tác động rộng làm cho những hoạt động này có ảnh hưởng lớn trong xã hội.
         Trong quá trình đào tạo, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước. Sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện các công việc quản lý hành chính, có thể nêu lên những giải pháp hoặc sáng kiến giúp loại bỏ những vấn đề còn hạn chế trong thủ tục hành chính hiện nay.
         Những Cử nhân Quản lý nhà nước có khả năng phân tích vấn đề liên quan đến quản lý hành chính. Có khả năng viết và thuyết trình rõ ràng những vấn đề thuộc quản lý của Nhà nước; biết quan sát và phân tích tìm ra những vấn đề để giải quyết vấn đề đặt ra đối với quản lý hành chính nhà nước; nâng cao khả năng làm việc theo nhóm, bao gồm khả năng thích nghi, hòa nhập tốt để phân tích và phối hợp làm việc hiệu quả giữa các thành viên; lên kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả, quản lý thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố mang tới thành công trong công việc quản lý nhà nước; khả năng lắng nghe, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt; có khả năng làm việc độc lập, đọc hiểu các tài liệu trong nước, ngoài nước về chuyên ngành quản lý; sử dụng thành thạo các phần mềm, chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo, các phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint); nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp và hoạt dộng chuyên môn.
         Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên hàng năm số lượng cán bộ cử đi đào tạo ngắn hạn và dài hạn về quản lý nhà nước là rất lớn, theo khảo sát khoảng trên 800 cán bộ/năm. Nhu cầu sử dụng ở các cơ quan chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội ngày càng lớn.
         Kết quả khảo sát các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, các cơ quan Ban ngành của các địa phương trên khắp cả nước cho thấy, thị trường lao động cần nhân lực là cử nhân được đào tạo chuyên sâu về quản lý nhà nước. Trong đó, 100% cơ quan hành chính nhà nước, các ban, ngành được khảo sát trả lời rằng cử nhân ngành Quản lý nhà nước là cần thiết đối với cơ quan của họ; 92,78% các sở nội vụ trả lời là cử nhân Quản lý nhà nước cần thiết với cơ quan của họ, trong khi đó số liệu này đối với các cơ quan về đoàn thể là 80%.
        Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy, việc sử dụng cử nhân ngành Quản lý nhà nước là cần thiết đối với các cơ quan đơn vị, từ đó mở ra cơ hội tốt cho những người có bằng cử nhân Quản lý nhà nước để phục vụ cho thị trường lao động trong thời gian tới là rất lớn. Cụ thể, phần lớn các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động được hỏi (94,8%) đều cho rằng họ có nhu cầu tuyển dụng Cử nhân Quản lý nhà nước vào làm việc trong những năm tới. Trong đó, cao nhất là các sở Nội vụ (100%), tiếp đến là các quận ủy, huyện ủy (90,9%), cơ quan hành chính sự nghiệp  (77,8%).

 
2. Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước
         Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc của chuyên viên hành chính. Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Quản lý nhà nước được trang bị hệ thống các kiến thức, kỹ năng và thái độ cụ thể sau:
Một là, về kiến thức
        - Kiến thức giáo dục đại cương: Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị nhằm giúp cho sinh viên kiên định lập trường, tư tưởng; có bản lĩnh chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; hình thành cho sinh viên phương pháp luận để giải quyết vấn đề. Thông qua các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học trang bị cho sinh viên phông kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội, khoa học xã hội nhân văn nhằm phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, nghiên cứu cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Kiến thức bổ trợ về công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc;
         - Kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho sinh viên kiến thức về khoa học quản lý nhằm giúp cho sinh viên nắm vững bản chất, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý. Kiến thức cơ bản liên quan đến chính trị và hệ thống chính trị để giáo dục và rèn luyện ý thức chính trị của sinh viên khi ra trường làm trong các cơ quan nhà nước hiểu được về hệ thống chính trị Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nền công vụ. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khoa học pháp lý nhằm giúp cho sinh viên nắm vững bản chất, vai trò, ý nghĩa của pháp luật, nội dung cơ bản của một số luật gắn liền với công tác quản lý nhà nước. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính để sinh viên có thể thực hiện các kỹ năng và nghiệp vụ hành chính, kiến thức về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.
        - Kiến thức ngành: Trang bị những kiến thức chuyên sâu về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, quản lý nhân sự hành chính nhà nước, luật hành chính, hoạch địch và phân tích chính sách công, quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế; kinh tế; tài nguyên môi trường; hành chính tư pháp; tài chính công; dân tộc, tôn giáo; địa giới hành chính; nông thôn, đô thị; an ninh, quốc phòng; phòng chống tham nhũng. Kiến thức về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, quản lý nhân sự trong khu vực công, hoạch định và phân tích chính sách cônh. Kiến thức về nghiệp vụ hành chính như ổ chức cuộc họp, lập kế hoạch, thủ tục hành chính, điều hành công sở,…
Hai là, về kỹ năng
         - Kỹ năng cứng:
         Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự, soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước; Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách, lập kế hoạch công việc, triển khai thực hiện, phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực, có khả năng nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.
         Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ TT-BGDĐT ngày 24/01/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/ 3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Kỹ năng mềm:
        Trang bị cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm tổng hợp, phân tích, tham mưu, lập kế hoạch cho lãnh đạo cơ quan đơn vị về nghiệp vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích, dự báo, phương pháp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện, thẩm định, quản lý và đánh giá và viết báo cáo về các công việc, nhiệm vụ của chuyên viên hành chính làm việc trong các tổ chức công và tư.
        Phân tích vấn đề: Khả năng khảo sát, phân tích vấn đề về quản lý hành chính. Viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề liên quan đến công việc của một chuyên viên hành chính. Giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra thuộc nhiệm vụ của chuyên viên hành chính.
         Làm việc theo nhóm: Khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ thành viên khác, trao đổi giữa các thành viên.
         Lập kế hoạch, quản lý thời gian: Lập được các kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Quản lý thời gian có hiệu quả.
          Giao tiếp công vụ: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng.
          Tự học, tự đào tạo: có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành.
Ba là, về thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm
          - Trang bị cho sinh viên có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
          - Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
          - Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm xã hội với tổ chức, với cộng đồng xã hội.
         - Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng; có bản lĩnh tự tin, độc lập, sáng tạo và khả năng hội nhập.

 
3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước
         Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau:
         - Công chức chuyên môn, chuyên viên hành chính trong cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
         - Chuyên viên hành chính trong các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư.
       - Giảng viên, nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh, thành phố, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.
        Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, tham gia các khóa đào đạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản l‎ý công, Chính sách công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Khoa học Quản lý,... và các chuyên ngành phù hợp khác tại các trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước./.

 
(Administrator - Khoa Hành chính học)

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây