Kết quả thi tốt nghiệp các lớp TCCN hình thức vừa làm vừa học (2016-2018)

Kết quả thi tốt nghiệp các lớp TCCN hình thức vừa làm vừa học, khóa 2016-2018 ngành Văn thư Lưu trữ

1. Lớp TC115

2. Lớp TC116

3. Lớp TC117

Lưu ý: Học sinh nào có nhu cầu phúc khảo, đề nghị làm đơn phúc khảo gửi Ban Thư ký của Hội đồng thi (ông Mai Ngọc Tuấn). Thời gian nhận hồ sơ phúc khảo từ ngày 12/02/2019 đến ngày 18/02/2019.

Sau thời gian trên, Hội đồng sẽ không nhận và giải quyết phúc khảo kết quả của học sinh.

Administrator (Nguồn: Phòng QLĐT&CTSV)