Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Quốc Lợi
Điện thoại: 0988517797
Email: loiqldaotao2017@gmail.com
Phụ trách Phòng
2 Lê Công Cẩn
Điện thoại: 0978982238
Email: candaotao@gmail.com
Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Kim Oanh
Chuyên viên
4 Lê Thị Phương Thảo
Chuyên viên Thạc sỹ
5 Lê Hồ Nam Hưng
Chuyên viên
Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Lê Hoài Vy

Email: mshoaivy@gmail.com
Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Thạc sỹ
2 Phạm Đăng Khoa
Điện thoại:
02838952372
Email: phdangkhoa@gmail.com
Phó Trưởng phòng Thạc sỹ Lưu trữ học
3 Tôn Nữ Thị Sáu
Giảng viên
4 Phạm Thị Thu Trang
Giảng viên
5 Hoàng Châu Thân
Chuyên viên
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Đào Thế Dũng
Điện thoại: 097 811 8698
Email: dungdaothe@gmail.com
Trưởng phòng
2 Đoàn Cẩm Bình
Chuyên viên
3 Phạm Thị Tấm
Giảng viên
Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Lê Xuân Hậu

Email: haudsvh@gmail.com
Chuyên viên
2 Lê Hồng Huệ
Giảng viên
3 Nguyễn Phạm Đức Hoàng
Chuyên viên
Phòng Kế hoạch tài chính
STT Họ và tên Chức danh / Chức vụ Trình độ
1 Hồ Thị Bình
Điện thoại: 036 456 6419
Email: hbinh0001@gmail.com
Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Trưởng phòng
3 Trịnh Thị Tịnh
Kế toán viên
4 Trần Thị Kim Ánh
Kế toán viên
5 Nguyễn Xuân Quỳnh
Kế toán viên
Thư viện ảnh
Cơ sở đào tạo
DANH MỤC
TRA CỨU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây