Tầm nhìn - Sứ mạng

Phương hướng chiến lược và nhiệm vụ của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2030

1. Giai đoạn 2018-2022

Trong giai đoạn 2018-2022, xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành về lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan theo hướng phù hợp thực tiễn, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thực hiện tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

Lễ Kỷ niệm

Bậc và ngành đào tạo:

Trong giai đoạn 2018-2022, Phân hiệu tiếp tục tuyển sinh và đào tạo:

- Bậc đại học đào tạo 06 ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Quản lý nhân lực, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học và Quản lý văn hóa

- Bậc cao đẳng đào tạo 02 ngành: Dịch vụ pháp lý, Văn thư hành chính.

- Đào tạo cao học các ngành Lưu trữ học, Quản lý công (sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Khi đảm bảo đội ngũ giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu sẽ tuyển sinh và đào tạo các ngành học khác mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được phép đào tạo:

- Bậc đại học, các ngành: Khoa học thư viện, Chính trị học, Văn hóa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Hệ thống thông tin.

- Đào tạo cao học ngành Chính sách công.

Từng bước giảm và dừng tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập trung đào tạo trình độ đại học đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội; xây dựng một số ngành mũi nhọn, uy tín trong nước và khu vực ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-Association of Southeast Asian Nations).

10

Quy mô đào tạo

Khi Phân hiệu thành lập, quy mô tuyển sinh mới hàng năm từ 2018-2022 dự kiến như sau:

- Đại học chính quy:                                     500-600 sinh viên

- Đại học vừa làm vừa học:                         150-180 học viên

- Đại học liên thông chính quy:                    100-120 sinh viên

- Đào tạo cao học:                                        50-100 học viên

Chiến lược về đội ngũ

Đội ngũ quản lý và giảng viên cho việc thành lập Phân hiệu được kế thừa từ đội ngũ của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 102 người, trong đó có 59 giảng viên và 43 viên chức, người lao động. Trong số 59 giảng viên có 08 tiến sĩ, 36 thạc sỹ (01 giảng viên đang học nghiên cứu sinh), 15 cử nhân (có 09 giảng viên đang học cao học).

Khi Phân hiệu được thành lập, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ tiếp nhận khoảng 60 giảng viên từ Học viện Hành chính Quốc gia về Cơ sở Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ trương của Bộ Nội vụ để tiếp thu nguồn chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Hành chính Quốc gia tại khu vực Nam Bộ (500 chỉ tiêu hằng năm) khi Học viện Hành chính Quốc gia không thực hiện đào tạo chính quy đại học theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, nâng tổng số giảng viên của Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh lên 119 người.

Trong giai đoạn 2018-2022, Phân hiệu tập trung củng cố, tuyển dụng nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, phấn đấu đến năm 2022 có khoảng 150 viên chức và người lao động, tỷ lệ giảng viên chiếm 70%, trình độ thạc sĩ chiếm 60%, tiến sĩ 10% trên tổng số giảng viên.

2. Giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực để phát triển toàn diện nhằm phục vụ tốt nhất đào tạo nguồn nhân lực và bền vững, mở thêm một số ngành mới đáp ứng yêu cầu ngành Nội vụ.

Ngành nghề đào tạo: Tiếp tục duy trì đào tạo 06 ngành bậc đại học (Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học và Quản lý văn hóa) và mở rộng tuyển sinh đào tạo các ngành (Khoa học thư viện, Chính trị học, Văn hóa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Hệ thống thông tin), một số ngành học mới khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Tiếp tục đào tạo thạc sĩ các ngành Lưu trữ học, Quản lý công, Chính sách công và mở rộng một số ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực Nội vụ khi có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phấn đấu nhân sự có khoảng 200 giảng viên, viên chức và người lao động; đội ngũ giảng viên chiếm 70%, trình độ thạc sĩ chiếm 80%, trình độ tiến sĩ chiếm 15%. Chỉ tiêu tuyển mới 1000-1200 sinh viên, học viên/năm đảm bảo chất lượng, uy tín trong nước và khu vực.

Mở rộng liên kết đào tạo các nước trên thế giới từ 100-200 sinh viên, phấn đấu đến năm 2030 đào tạo trình độ tiến sĩ một số ngành then chốt, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và quốc tế. 

TUYỂN SINH 2020
Thăm dò ý kiến

Virus Corona lây lan như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây